inženir tehničnih strok VII/1

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 22. 10. 2018. Na razpis za delovno mesto inženir tehničnih strok VII/1 se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

 • diplomirani inženir računalništva in informatike, diplomirani inženir elektrotehnike ali diplomirani inženir matematike;
 • delovne izkušnje z implementacijo in skrbništvom  informacijskih sistemov;
 • poznavanje MICROSOFT SQL;
 • samoiniciativnost, natančnost in sposobnost dela v timu;
 • 2 let delovnih izkušenj.

Opis del in nalog:

 • skrbništvo bolnišničnega informacijskega sistema;
 • podpora uporabnikom;
 • testiranje in uvajanje novih funkcionalnosti in modulov;
 • izvajanje vzdrževalnih posegov in nadgradenj;
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev;
 • sodelovanje v projektnih skupinah.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priloženim stardardiziranim evropskim življenjepisom (Europass CV) pošljite do 29. 10. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.