Laboratorijski tehnik I

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 16. 6. 2021.

Na razpis za delovno mesto laboratorijski tehnik I za delo v citološkem laboratoriju na Oddelku za patologijo in citologijo se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • srednja splošna izobrazba, srednja strokovna, smer kemija,
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • zaželeno 6 mesecev delovnih izkušenj oz. opravljeno pripravništvo.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 2 meseca.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 24. 6. 2021 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.