Laboratorijski tehnik III

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 31. 7. 2020.

Na razpis za delovno mesto laboratorijski tehnik III se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • srednja splošna izobrazba, srednja strokovna, smer medicinska diagnostična in terapevtska tehnologija,
  • opravljen strokovni izpit,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesec. Poskusna doba traja 2 meseca.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 7. 8. 2020 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.