Pomočnik direktorja za zdravstveno nego - glavna medicinska sestra zavoda

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 8. 1. 2021.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

  • VII. stopnja strokovne izobrazbe - prof. zdr. vzgoje, dipl. m. s. (VS), univ. dipl. org. s pred izobrazbo dipl. m. s. ali VMS,
  • najmanj 6 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
  • ustrezne organizacijske in vodstvene sposobnosti,
  • predložijo programa dela in razvoja medicinske zdravstvene nege v zavodu.

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 4 leta.

Kandidati ali kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Služba za kadrovske zadeve, Oblakova ulica 5, 3000 Celje do 16. 1. 2021.