Predstojnik Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 9. 1. 2020.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

  • VII. stopnja strokovne izobrazbe - doktor medicine,
  • specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka,
  • 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu,
  • veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam,
  • predložijo programa dela in razvoja medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na področju celovite kakovosti s predlogi za izboljšavo timskega dela in organizacijske kulture.

 

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 4 leta.

 

Kandidati ali kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje s pripisom "za razpis predstojnika (z navedbo oddelka)" do 15. 1. 2020.