Predstojnik Urgentnega centra

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 8. 1. 2019.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

  • VII. stopnja strokovne izobrazbe - doktor medicine,
  • specialistični izpit iz strokovnega področja oddelka,
  • 5 let delovnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu,
  • veljavna licenca za opravljanje dela zdravnika specialista,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam,
  • predložijo programa dela in razvoja medicinske stroke oddelka ter predloge organizacijske izboljšave oddelka, program na področju celovite kakovosti s predlogi za izboljšavo timskega dela in organizacijske kulture.

 

Izbrani kandidat bo izbran za mandatno dobo 4 leta.

 

Kandidati ali kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje s pripisom "za razpis predstojnika (z navedbo oddelka)" do 22. 1. 2019.