programer aplikacij

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 25. 7. 2018. Na razpis za delovno mesto programer aplikacij se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

 • univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ali univerzitetni diplomirani inženir računalništva in matematike;
 • poznavanje ORACLE in MICROSOFT SQL podatkovnih baz in razvoj orodij (PL/SQL, T-SQL);
 • delovne izkušnje s področja implementiranja progreamskih rešitev v poslovne procese;
 • pripravljenost na dežurstva na domu po razporedu;
 • samoinciativnost, natančnost in sposobnost dela v timu.

Opis del in nalog:

 • načrtovanje, razvoj, testiranje in vzdrževanje programskih rešitev;
 • podpora  uporabnikom pri uvajanju in uporabi programskih rešitev;
 • izvajanje obdobnih vzdrževalnih posegov in obdelav podatkov;
 • sodelovanje pri razvoju in definiranju poslovnih procesov, pravil in zahtev;
 • koordiniranje zunanjih izvajalcev na področju informacijske tehnologije;
 • sodelovanje v projektnih skupinah.


Delovno razmerje bom sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev s priloženim stardardiziranim evropskim življenjepisom (Europass CV) pošljite do 10. 8. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.