Radiološki inženir III - M/Ž

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 16. 3. 2020.

Na razpis za delovno mesto radiološki inženir se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • visokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja), smer zdravstvena tehnologija,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Opis del: angiodiagnostika, skeletna diagnostika, urgentna RTG diagnostika, mamografija, CT preiskave, MR preiskave,...

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 6 mesecev. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 24. 3. 2020 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.