Servirka

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 27. 11. 2018. Na razpis za delovno mesto servirka III se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • osnovnošolska izobrazba.


Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 5. 12. 2018 na naslov Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.