Srednja medicinska sestra v negovalni enoti za Otroški oddelek

Dve prosti delovni mesti sta objavljeni na Zavodu za zaposlovanje od 9. 6. 2021.

Na razpis za delovno mesto srednja medicinska sestra v negovalni enoti za Otroški oddelek se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • tehnik zdravstvene nege, srednja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, srednji zdravstvenik,
  • 6 mesecev delovnih izkušenj,
  • opravljen strokovni izpit,
  • vpis v register zdravstvene nege,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev. Poskusna doba traja 2 meseca.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 17. 6. 2021 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.