Strokovni sodelavec VII/2 - finančna služba

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zvodu za zaposlovanje od 6. 11. 2018.

Na razpis za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2 za delo v Finančni službi se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje:

  • visokošolska izobrazba 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba, smer ekonomija,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • znanja s področja financ oz. finančnega in računskega poslovanja,
  • znanja in veščine za to delo,
  • natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost,
  • poznavanje zakonodaje, predpisov in standardov RS in EU s področja financ,
  • znanja in veščine s področja komuniciranja in poslovnega bontona,
  • 6 let delovnih izkušenj.

Opis del: zbiranje in analiziranje podatkov o finančnem poslovanju, nadzor nad obdelavo knjigovodskih podatkov, izdelava periodičnih računov in zaključnih računov, izdelava mesečnega in letnega finančnega plana, spremljanje finančne zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi, izvajanje finančnega poslovanja in plačilnega prometa, računska kontrola faktur, spremljanje terjatev, obračunavanje davkov in prispevkov ter obračun davka na dodatno vrednost.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 4 mesece. Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 15. 11. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje s pripisom "Razpis - strokovni sodelavec VII/2 - finančna služba".