Strokovni vodja VII (Glavna medicinska sestra oddelka za splošno in abdominalno kirurgijo

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 31. 7. 2020.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:

  • vosokošolska izobrazba 1. stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), smer zdravstvena nega in babištvo,
  • licenca zdravstvene nege,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam,
  • 5 let delovnih izkušenj na delovnem mestu, kjer se zahteva višja ali visoka strokovna izobrazba,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti in znanja
  • predložijo pisni programa dela za 4-letno obdobje, z vizijo razvoja zdravstvene nege oddelka.

Izbrana kandidatka/ bo izbran za mandatno dobo 4 leta.

 

Kandidati ali kandidatke naj pošljejo prošnje na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Kadrovska služba, Oblakova ulica 5, 3000 Celje s pripisom "za razpis glavna medicinska sestra odsdelka za splošno in abdominalno kirurgijo" do 7. 8. 2020.