vodja službe za preskrbo s perilom

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 27. 11. 2018.

Na razpis za delovno mesto vodja službe za preskrbo s perilom se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • višješolska izobrazba ali višja strokovna izobrazba, smer družbene vede
  • 6 letne delovne izkušnje,
  • zaželeno je znanje o negi tekstila in zagotavljanja higiene,
  • vodstvene izkušnje,
  • organizacijske sposobnosti.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 3 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 5. 12. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje