vzdrževalec perila III

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 8. 11. 2018.

Na razpis za delovno mesto vzdrževalec preila se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • osnovnošolska izobrazba,
  • cepljenje proti hepatitisu B.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 1 mesec.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 18. 11. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje