Zdravnik specialist dermatovenerologije

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 13. 1. 2020.

Na razpis za delovno mesto zdravnik specialist dermatovenerologije se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • doktor medicine,
  • opravljen specialističen izpit iz dermatovenerologije,
  • veljavna licenca,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev. Poskusna doba traja 4 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 27. 1. 2020 na naslov Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.