Zdravnik specialist družinske medicine

Prosti delovni mesti (2) sta objavljeni na Zavodu za zaposlovanje od  14. 10. 2020.
Na razpis za delovno mesto zdravnik specialist družinske medicine se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje: 

  • doktor medicine, zdravnik specialist,
  • 5 let delovnih izkušenj,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
  • opravljeni tečaji urgentnih znanj,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas. Poskusna doba traja 4 mesece.  Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom kandidati pošljejo do 28. 10. 2020  na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.