zdravnik specialist nefrologije

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 24. 10. 2018.

Na razpis za delovno mesto zdravnik specialist nefrologije se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • doktor medicine,
  • opravljen specialističen izpit iz nefrologije,
  • veljavna licenca,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 4 mesece.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 7. 11. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.