Zdravnik specialist oftalmologije

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 4. 3. 2020.
Na razpis za delovno mesto zdravnik specialist oftalmologije se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki izpolnjujejo pogoje: 

  • doktor medicine, zdravnik specialist,
  • aktivno znanje slovenskega jezika,
  • veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije,
  • cepljenje proti hepatitisu B in ošpicam.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Poskusna doba traja 4 meseca.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom kandidati pošljejo do 19. 3. 2020  na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.