zdravstveni administrator

Prosto delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje od 30. 5. 2018.

 

Na razpis za delovno mesto zdravstveni administrator se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki  izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • V. stopnja izobrazbe - srednja strokovna, srednja splošna, smer tajniško in administrativno delo,
  • 10-prstno slepo pisanje,
  • dobro znanje slovenskega pravopisa, 
  • 6 mesečne delovne izkušnje,
  • možnost zaposlitve pripravnika.


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev. Poskusna doba traja 2 meseca.

 
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do 7. 6. 2018 na naslov Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Splošno kadrovsko pravni sektor, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.