Kazalniki kakovosti

Procesni kazalniki EDP

  Procesni kazalniki EDP 2017

 

  Realizacija EDP in rednega programa dogovorjenega z ZZZS

 


Kazalniki kakovosti

SB Celje je skladno s smernicami Ministrstva za zdravje o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice vzpostavila dokumentiran sistem spremljanja kakovosti. Skladno s temi usmeritvami smo v letu 2006 pričeli s spremljanjem obveznih kazalnikov kakovosti.
Kazalniki kakovosti za leti 2009 in 2010
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2011
Kazalniki kakovosti za obdobje julij - september 2011
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober - december 2011
Kazalniki kakovosti za obdobje januar - marec 2012
KK št.38 Ginekologija - ginekološke operacije
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2012
Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2012
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2012
Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2013
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2013
Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2013
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2013
Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2014
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2014
Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2014
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2014
Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2015
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2015

Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2015
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2015
Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2016
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2016
Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2016
Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2016
Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2017
Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2017
Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2017
 Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2017
 Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2018 
 Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2018
 Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2018
 Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2018
 Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2019
 Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2019
 Kazalniki kakovosti za obdobje julij-september 2019
 Kazalniki kakovosti za obdobje oktober-december 2019
 Kazalniki kakovosti za obdobje januar-december 2019
 Kazalniki kakovosti za obdobje januar-marec 2020
 Kazalniki kakovosti za obdobje april-junij 2020


Nacionalna anketa


Nacionalna anketa o izkušnjah pacientov v bolnišnici za leto 2014
Nacionalna anketa o izkušnjah v bolnišnici za leto 2007
Nacionalna anketa o izkušnjah v bolnišnici za leto 2006