16, strokovno srečanje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov celjske regije