6.Strokovno srečanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov celjske regije (kopija 1)