Poročilo s strokovnega srečanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov žilne kirurgije: Zdravstvena nega bolnika z žilnim obolenjem na kirurškem oddelku"