Kontakti za novinarje

Kontakti za novinarje
Vodja službe za odnose z javnostmi
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
Tel.: (03) 423 30 14
E-naslov: danijela.gorisek@sb-celje.si