Sporočila za javnost

 •  Splošna bolnišnica Celje ima nov strateški razvojni program za obdobje 2019 - 2025

  Nov strateški razvojni program je opredelil strateške izzive in cilje Splošne bolnišnice Celje za naslednje sedemletno obdobje. Ti sledijo demografskim trendom in zdravstvenemu bremenu prebivalstva regije, pa tudi Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. Opredeljeni so za vsa ključna področja dela ter za vse bolnišnične oddelke. S temi vsebinami je strateški razvojni program dobra podlaga za načrtovanje vseh razvojnih aktivnosti bolnišnice v prihodnjem obdobju.

  Preberite več
 •  Pridobivanje mladih bodočih krvodajalcev

  Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje si skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Celje že vrsto let prizadeva motivirati celjske srednješolce za darovanje krvi za potrebe pacientov. To počne z organiziranim in sistematičnim zdravstveno-vzgojnim delom z dijaki tretjih letnikov srednjih šol, s katerim je začel že v šolskem letu 1995/96. statistike zadnjih let kažejo, da se je skoraj 55 % dijakov, ki so sodelovali v projektu, ob nastopu polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

  Preberite več
 •  Po 20 letih končno priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju za Splošno bolnišnico Celje

  Dobri dve desetletji si je naš Oddelek za medicinsko rehabilitacijo prizadeval za priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju, ki ga v resnici vsebinsko izvaja že dolgo vrsto let. Kljub temu, da v bolnišnici ves ta čas opravljamo zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo pacientov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema in vsemi ostalimi patologijami, nam je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do zdaj priznaval le primarni nivo obravnave na tem področju, takšen kot ga izvajajo v zdravstvenih domovih, zdraviliščih in zasebniki. V Splošnem dogovoru za leto 2019 nam je standard medicinske rehabilitacije vendarle uspelo pridobiti, z njim pa tudi možnost za nadaljnji razvoj stroke na ustreznem nivoju.

  Preberite več
 •  Poslovanje Splošne bolnišnice Celje v letu 2018

  Splošna bolnišnica Celje je v letu 2018 poslovala v skladu z načrti, ki jih je na začetku leta zastavila v finančnem načrtu in sanacijskem programu. Ob tem, da je opravila dogovorjen obseg dela z ZZZS, je leto sklenila s poslovnim rezultatom, ki je sicer negativen v višini 3,5 mio evrov oz. 3,3 % vseh prihodkov in je v okvirjih načrtovanega.

  Preberite več
 •  Od ponedeljka, 18. 2. 2019 naprej bo delo v ambulantah in v operativnem delu teklo normalno

  Število hospitaliziranih pacientov z respiratornimi obolenji in gripo v Splošni bolnišnici Celje se je zmanjšalo do te mere, da je vodstvo bolnišnice z današnjim dnem preklicalo nekatere izredne ukrepe. Tako bodo od ponedeljka, 18. februarja 2019 vse specialistične ambulante delale v načrtovanem obsegu. Prav tako ne bo več krčenja načrtovanega operativnega programa. Prepoved obiskov ostaja.

  Preberite več
 •  Z objavo javnega naročila Splošna bolnišnica Celje išče izvajalca prve etape nadomestne novogradnje

  Projekt Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje z objavo javnega naročila za izgradnjo Etape 1 teče v načrtovanih rokih. Odpiranje prispelih ponudb bo v začetku aprila, izbrani ponudnik pa bo moral dela realizirati v roku 847 dni od podpisa pogodbe. Projekt nadomestne novogradnje v celoti financira Ministrstvo za zdravje.

  Preberite več
 •  Menjava angiografa in obnova prostorov intervencijske radiologije v Splošni bolnišnici Celje

  Novembra 2018 je v obnovljenih prostorih intervencijske radiologije Splošne bolnišnice Celje začel delovati nov angiograf Siemens Artis Q, ki predstavlja najnovejšo generacijo tovrstnih aparatov ter omogoča številne tehnološko dovršene posege. Prenova tehnologije pa je bila smiselno nadgrajena tudi s strokovnim razvojem intervencijske radiologije, zato je poleg povečanega obsega dela področje razširilo tudi nabor samih intervencij.

  Preberite več
 •  Odpoved nenujnih specialističnih internističnih ambulantnih pregledov in nenujnih operativnih posegov

  Zaradi povečanega števila pacientov z respiratornimi obolenji in gripo imamo v Splošni bolnišnici Celje polno zasedene internistične bolnišnične oddelke. Ker se epidemiološka situacija ne umirja, bomo vsaj do petka, 15. 2. 2018 odpovedali vse nenujne specialistične internistične ambulantne preglede ter vse nenujne, to je naročene operativne posege.

  Preberite več
 •  40 let Oddelka za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje

  V četrtek, 29. novembra 2018 bo Splošna bolnišnica Celje v veliki dvorani Narodnega doma v Celju s slavnostno prireditvijo obeležila štirideset let delovanja Oddelka za intenzivno interno medicino.

  Preberite več
 •  Slovenski tradicionalni zajtrk na dan slovenske hrane tudi v naši bolnišnici

  Splošna bolnišnica Celje se bo letos prvič vključila projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se bo sicer letos že sedmo leto izvajal na dan slovenske hrane. Tega obeležujemo tretji petek v mesecu novembru, letos torej 16. novembra.

  Preberite več