Sporočila za javnost

 •  Možnost brezplačnega in anonimnega testiranja na okužbo z virusom hepatitisa B, C in HIV

  Posamezniki, ki bi se radi brezplačno in anonimno testirali, 29. 11. 2019, za to ne bodo potrebovali ne napotnice, ne kartice zdravstvenega zavarovanja.

  Preberite več
 •  V sredo, 20. 11. 2019 bomo tudi v SB Celje izvedli informativno stojnico o kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB)

  Med 9. in 13. uro se bodo zainteresirani lahko v avli poliklinike seznanili z boleznijo, njenimi simptomi, pomenom zgodnjega odkrivanja bolezni ter si brezplačno izmerili pljučno funkcijo.

  Preberite več
 •  Podpisana pogodba z izvajalci za izvedbo Etape 1 nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje

  S podpisom pogodbe se je zaključil javni razpis za izbor izvajalca del za izgradnjo Etape 1 nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Dela bo izvajal konzorcij podjetij Kolektor Koling d.o.o., Medicoengineering d.o.o. in Pomgrad d.d.. Uvedba izvajalca v posel bo predvidoma novembra letos, sam posel pa naj bi bil po terminskem planu izveden do konca februarja 2022.

  Preberite več
 •  Zdravljenje kritično bolnih z zunajtelesnim obtokom z oksigenizacijo krvi tudi v celjski bolnišnici

  Po obeh terciarnih centrih UKC LJ in UKC MB je zunajtelesni obtok z oksigenizacijo krvi (angl. Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ECMO), ki je način popolne podpore srčno-žilnega sistema in/ali delovanja pljuč, letos v svoje delo začel uvajati tudi Oddelek za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje. Po opravljenem uvajalnem in učnem obdobju smo to obliko zdravljenja te dni prvič samostojno izvedli pri bolniku, ki je bil pripeljan v urgentni center potem, ko je doma doživel primarni srčni zastoj, ki je bil neodziven na napredne postopke oživljanja. Podporno zdravljenje z ECMO pomembno poveča možnosti za preživetje kritično bolnih pacientov.

  Preberite več
 •  Evropski teden mobilnosti smo letos zaznamovali tudi v celjski bolnišnici

  Splošna bolnišnica Celje je vsakodnevno stičišče velike množice ljudi. Locirana ob ožjem mestnem središču je velik generator predvsem osebnega motornega prometa. In če se zaradi narave dejavnosti vsaj del tega prometa ne more prav veliko zmanjšati, pa kot največji delodajalec v regiji tudi z osveščanjem svojih zaposlenih lahko naredimo pozitiven premik v smeri trajnostne mobilnosti. Ob letošnjem evropskem tednu mobilnosti smo zaposlene pozvali, naj v službo večkrat pridejo s kolesom, na bolnišničnem območju pa smo trajno namestili tudi dodatna stojala za kolesa.

  Preberite več
 •  Ekipi NMP iz Urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje že drugo leto zapored osvojili obe prvi mesti na strokovno-izobraževalnem tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči na Rogli

  Od 12. do 14. septembra 2019 je na Rogli potekalo tradicionalno strokovno-izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči (NMP), »Rogla 2019«. Na dogodku, ki se ga lahko udeležijo ekipe, ki so vključene v sistem nujne medicinske pomoči, je tudi letos sodelovalo več kot 20 ekip. In v tej konkurenci sta, v tekmovalnem delu srečanja, obe prvi mesti tudi letos osvojili reševalni ekipi Urgentnega centra Celje.

  Preberite več
 •  Splošna bolnišnica Celje je prvo polletje letošnjega leta zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom

  V Splošni bolnišnici Celje smo v prvih šestih mesecih letošnjega leta uspešno uresničevali zastavljeni finančni načrt in sanacijski program, ki v letu 2019 načrtujeta uravnoteženo poslovanje. Obdobni poslovni rezultat je za to obdobje izkazal uravnoteženo poslovanje oz. 5.675 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Ob tem je bolnišnica uresničila zastavljen program dela tako na hospitalni kot tudi na večini specialistično ambulantne dejavnosti. Glede na realizacijo prihodkov ter dinamiko stroškov v prvi polovici leta in izvajanja sanacijskih ukrepov skozi vse leto ocenjujemo, da bo tudi poslovanje ob koncu leta uravnoteženo.

  Preberite več
 •  Investiciji v novo diagnostično opremo Splošne bolnišnice Celje

  Konec lanskega in v začetku letošnjega leta sta se zaključila dva investicijska projekta Ministrstva za zdravje v diagnostične naprave, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje naša bolnišnica. Projekta ureditve prostorov in nakupa nove opreme sta sofinancirala Ministrstvo za zdravje, ki je nabavilo angiograf in koronarograf ter Splošna bolnišnica Celje, ki je financirala gradbeno obrtniška instalacijska dela za pripravo prostora.

  Preberite več
 •  Donacija Humanitarnega društva Enostavno pomagam

  Humanitarno društvo Enostavno pomagam je lani ustanovilo sklad za nakup potrebnih specialnih sredstev za porodnišnico Splošne bolnišnice Celje, v katerem je s pomočjo številnih donatorjev zbralo 28.250 evrov. Denarna sredstva so bila v dogovoru z vodstvom Ginekološko-porodniškega oddelka porabljena za nakup UZ aparata za obravnavo nosečnic v prostorih porodnega bloka, s čimer je uresničen tudi osnovni cilj organizatorjev humanitarnega projekta. Ti so s svojim prispevkom želeli otrokom omogočiti varnejši in prijetnejši prihod na svet, porodnišnici pa pomagati, da ostane sodobna zdravstvena ustanova.

  Preberite več
 •  Potrjena podpora energetski sanaciji osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla finančno podporo iz Kohezijskega sklada Evropske unije za izvedbo operacije »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju«. Gre za investicijo v energetsko sanacijo osrednjega, 33 let starega bolnišničnega objekta, katere celotna vrednost je 7,390 mio evrov. Kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,132 mio evrov, bolnišnica sama pa 1,327 mio evrov. Preostala sredstva za finančno pokritje investicije naj bi iz svojih sredstev za investicije krilo Ministrstvo za zdravje. Investicija mora biti zaradi črpanja EU sredstev zaključena do konca leta 2020.

  Preberite več