Sporočila za javnost

 •  Investiciji v novo diagnostično opremo Splošne bolnišnice Celje

  Konec lanskega in v začetku letošnjega leta sta se zaključila dva investicijska projekta Ministrstva za zdravje v diagnostične naprave, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje naša bolnišnica. Projekta ureditve prostorov in nakupa nove opreme sta sofinancirala Ministrstvo za zdravje, ki je nabavilo angiograf in koronarograf ter Splošna bolnišnica Celje, ki je financirala gradbeno obrtniška instalacijska dela za pripravo prostora.

  Preberite več
 •  Donacija Humanitarnega društva Enostavno pomagam

  Humanitarno društvo Enostavno pomagam je lani ustanovilo sklad za nakup potrebnih specialnih sredstev za porodnišnico Splošne bolnišnice Celje, v katerem je s pomočjo številnih donatorjev zbralo 28.250 evrov. Denarna sredstva so bila v dogovoru z vodstvom Ginekološko-porodniškega oddelka porabljena za nakup UZ aparata za obravnavo nosečnic v prostorih porodnega bloka, s čimer je uresničen tudi osnovni cilj organizatorjev humanitarnega projekta. Ti so s svojim prispevkom želeli otrokom omogočiti varnejši in prijetnejši prihod na svet, porodnišnici pa pomagati, da ostane sodobna zdravstvena ustanova.

  Preberite več
 •  Potrjena podpora energetski sanaciji osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla finančno podporo iz Kohezijskega sklada Evropske unije za izvedbo operacije »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju«. Gre za investicijo v energetsko sanacijo osrednjega, 33 let starega bolnišničnega objekta, katere celotna vrednost je 7,390 mio evrov. Kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,132 mio evrov, bolnišnica sama pa 1,327 mio evrov. Preostala sredstva za finančno pokritje investicije naj bi iz svojih sredstev za investicije krilo Ministrstvo za zdravje. Investicija mora biti zaradi črpanja EU sredstev zaključena do konca leta 2020.

  Preberite več
 •  Evropski dan ozaveščanja o srčnem popuščanju

  V Splošni bolnišnici Celje bomo tudi letos obeležili evropski dan ozaveščanja o srčnem popuščanju.

  Preberite več
 •  Splošna bolnišnica Celje ima nov strateški razvojni program za obdobje 2019 - 2025

  Nov strateški razvojni program je opredelil strateške izzive in cilje Splošne bolnišnice Celje za naslednje sedemletno obdobje. Ti sledijo demografskim trendom in zdravstvenemu bremenu prebivalstva regije, pa tudi Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. Opredeljeni so za vsa ključna področja dela ter za vse bolnišnične oddelke. S temi vsebinami je strateški razvojni program dobra podlaga za načrtovanje vseh razvojnih aktivnosti bolnišnice v prihodnjem obdobju.

  Preberite več
 •  Pridobivanje mladih bodočih krvodajalcev

  Transfuzijski center Splošne bolnišnice Celje si skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Celje že vrsto let prizadeva motivirati celjske srednješolce za darovanje krvi za potrebe pacientov. To počne z organiziranim in sistematičnim zdravstveno-vzgojnim delom z dijaki tretjih letnikov srednjih šol, s katerim je začel že v šolskem letu 1995/96. statistike zadnjih let kažejo, da se je skoraj 55 % dijakov, ki so sodelovali v projektu, ob nastopu polnoletnosti odločilo za krvodajalstvo.

  Preberite več
 •  Po 20 letih končno priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju za Splošno bolnišnico Celje

  Dobri dve desetletji si je naš Oddelek za medicinsko rehabilitacijo prizadeval za priznanje standarda medicinske rehabilitacije na sekundarnem nivoju, ki ga v resnici vsebinsko izvaja že dolgo vrsto let. Kljub temu, da v bolnišnici ves ta čas opravljamo zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo pacientov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema in vsemi ostalimi patologijami, nam je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do zdaj priznaval le primarni nivo obravnave na tem področju, takšen kot ga izvajajo v zdravstvenih domovih, zdraviliščih in zasebniki. V Splošnem dogovoru za leto 2019 nam je standard medicinske rehabilitacije vendarle uspelo pridobiti, z njim pa tudi možnost za nadaljnji razvoj stroke na ustreznem nivoju.

  Preberite več
 •  Poslovanje Splošne bolnišnice Celje v letu 2018

  Splošna bolnišnica Celje je v letu 2018 poslovala v skladu z načrti, ki jih je na začetku leta zastavila v finančnem načrtu in sanacijskem programu. Ob tem, da je opravila dogovorjen obseg dela z ZZZS, je leto sklenila s poslovnim rezultatom, ki je sicer negativen v višini 3,5 mio evrov oz. 3,3 % vseh prihodkov in je v okvirjih načrtovanega.

  Preberite več
 •  Od ponedeljka, 18. 2. 2019 naprej bo delo v ambulantah in v operativnem delu teklo normalno

  Število hospitaliziranih pacientov z respiratornimi obolenji in gripo v Splošni bolnišnici Celje se je zmanjšalo do te mere, da je vodstvo bolnišnice z današnjim dnem preklicalo nekatere izredne ukrepe. Tako bodo od ponedeljka, 18. februarja 2019 vse specialistične ambulante delale v načrtovanem obsegu. Prav tako ne bo več krčenja načrtovanega operativnega programa. Prepoved obiskov ostaja.

  Preberite več
 •  Z objavo javnega naročila Splošna bolnišnica Celje išče izvajalca prve etape nadomestne novogradnje

  Projekt Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje z objavo javnega naročila za izgradnjo Etape 1 teče v načrtovanih rokih. Odpiranje prispelih ponudb bo v začetku aprila, izbrani ponudnik pa bo moral dela realizirati v roku 847 dni od podpisa pogodbe. Projekt nadomestne novogradnje v celoti financira Ministrstvo za zdravje.

  Preberite več