Celjska bolnišnica postopno povečuje program nenujnih zdravstvenih storitev in spreminja protokol sporočanja novih terminov pacientom na nenujne zdravstvene obravnave

06. 05. 2020 ob 12:59

Splošna bolnišnica Celje bo v teh dneh ponovno delno reorganizirala svoje delo in dejavnost, saj se je število pacientov s COVID19, ki so obravnavani pri nas, zmanjšalo do te mere, da smo Oddelek za intenzivno interno medicino, ki je bil namenjen zdravljenju kritično bolnih s COVID19 zaprli oz. spet namenili za oskrbo ne-COVID19 pacientov. Podobno reorganizacijo nameravamo, če bo to možno z epidemiološkega stališča, izvesti tudi na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja in na koncu še v Urgentnem centru Celje.

 

Postopno na način dela, ki je bil pred razglasitvijo epidemije prehaja tudi večina ostalih bolnišničnih oddelkov. Konec aprila smo postopoma začeli večati program nenujnih specialistično ambulantnih in diagnostičnih zdravstvenih storitev. V zadnjih dneh tako specialistične ambulante že dosegajo približno 85 % rednega programa, radiologija približno 80 % rednega programa (MR program v višini 70 %), urgentne zdravstvene storitve pa v višini 80% prejšnjega obsega dela, pri čemer je od tega cca 20 % obravnav v COVID19 delu. Večina ambulantnih specialističnih storitev se izvaja, izjema so le nekateri dermatološki in okulistični pregledi, ki se izvajajo v omejenem obsegu in kardiologija, ki znova začenja z delom ambulant v teh dneh. Na operativnem področju izvajamo približno 70 % rednega programa, z delom začenjajo vse stroke, v prihodnjih dneh z določenimi vrstami operativnih posegov tudi maksilofacialna in oralna kirurgija ter ORL. Postopoma bomo začeli povečevati tudi program invazivne srčne diagnostike.

 

Seveda pa imajo na vsa področja delovanja bolnišnice vpliv vsi varnostni ukrepi, s katerimi poskušamo na najmanjšo možno mero zmanjšati tveganje za prenos COVID19 okužbe v bolnišnici. Tako še vedno ostaja omejeno število vhodov v bolnišnico. V bolnišnici morajo pacienti in njihovi morebitni spremljevalci nositi zaščitno masko, ob vstopu si morajo razkužiti roke, v čakalnicah pa spoštovati poldrugi meter medsebojne razdalje (označeni sedeži v čakalnicah).   

 

V prihodnjih dneh bomo nekoliko spremenili tudi način obveščanja pacientov o terminu nenujne obravnave v bolnišnici. Pacientov ne bomo več po telefonu klicali dan pred obravnavo, ampak bodo pacienti prejeli pisno vabilo z datumom in terminom obravnave po pošti. Skupaj z vabilom bodo prejeli tudi anketni vprašalnik z vprašanji o znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom pri njih ali svojcih, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu. Vprašalnik bodo morali izpolniti dan pred napovedanim terminom zdravstvene obravnave in resničnost svojih odgovorov potrditi s podpisom vprašalnika. Vstop v bolnišnico in zdravstvena obravnava sta mogoči le v primeru, da so vsi odgovori na vprašalniku negativni. V primeru enega pozitivnega odgovora, bodo pacienti poklicali ambulanto, v kateri bi bili obravnavani, in sporočili, da je potrebna preložitev obravnave. Nov termin bodo prejeli v roku 7 ali 14 dni. Pacienti, ki ob prihodu s seboj ne bodo imeli izpolnjenega anketnega vprašalnika, v bolnišnico ne bodo mogli vstopiti.

 

Ob vstopu v bolnišnico bo izpolnjeni anketni vprašalnik preverila triažna sestra in s svojim podpisom potrdila navedeno, prav tako bo ob sprejemu v ambulanto zdravstveno stanje glede akutne okužbe dihal pregledal in potrdil še zdravnik. Tako potrjen anketni vprašalnik bo postal del pacientove medicinske dokumentacije.

 

Vstop pacientov v bolnišnico bo še naprej potekal preko triaže, ki jo izvaja medicinsko osebje na vhodu št. 1 ter na vhodih:

  • št. 9 (ginekološke in neonatalna ambulanta),
  • št. 14 (otroške ambulante),
  • št. 12 (očesne ambulante),

in sicer ne prej kot 15 minut pred predvidenim terminom obravnave.

 

Še naprej velja opozorilo po navajanju vseh potrebnih in resničnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem pacienta. Zamolčanje ali navajanje neresničnih podatkov je namreč lahko nevarno za ostale paciente in zdravstvene delavce.

 

  

Lep pozdrav,

 

Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi