Delovanje SB Celje v novem valu epidemije

16. 04. 2021 ob 12:40

Danes zjutraj je bilo pri nas hospitaliziranih 98 pacientov s covid-19, od katerih jih je 18 potrebovalo intenzivno terapijo. Starostna struktura hospitaliziranih pacientov se je glede na drugi val epidemije nekoliko spremenila. Zaradi učinkov cepljenja je v bolnišnici dosti manj starostnikov iz DSO-jev. Več kot polovica pacientov tako na navadnih kot na intenzivnem bolnišničnem oddelku je starih od 60 do 80 let. Na navadnih covid oddelkih je največji delež pacientov starih od 70 do 80 let, na intenzivnem oddelku pa od 60 do 70 let. Več kot četrtina pacientov hospitaliziranih na navadnih oddelkih in petina hospitaliziranih na intenzivi je mlajša od 60 let. Intenzivno terapijo pa so v tem času potrebovali tudi zelo mladi pacienti, stari 18, 19 let.

Zaradi informacij o pojavu tveganih ravnanj posameznikov, ki se želijo okužiti z novim koronavirusom tudi mi v javnost pošiljamo poziv po prenehanju takšnega ravnanja. V bolnišnicah namreč zdravimo tudi številne paciente, ki pred okužbo s korono niso imeli drugih kroničnih bolezni, pa vendar se je pri njih razvila težja oblika obolenja. Zato na vse naslavljamo prošnjo, da tudi vnaprej spoštujejo priporočila in izvajajo preventivne ukrepe (nošnja mask v zaprtih prostorih, medosebna distanca, umivanje in razkuževanje rok) za preprečevanje okužbe s covid-19.

S povečevanjem števila covid bolniških postelj in ponovno vzpostavitvijo covid oddelkov pa smo morali ponovno reorganizirati ostalo bolnišnično dejavnost. Na covid oddelke ter ostala covid delovišča je namreč trenutno prerazporejenih že nekaj več kot 90 medicinskih sester oz. cca 10 % vseh medicinskih sester, prav tako so na njih angažirani zdravniki z drugih bolnišničnih oddelkov. Čeprav v največji možni meri sledimo navodilom Ministrstva za zdravje in poskušamo ohraniti čim večji obseg ostalih zdravstvenih storitev, pa smo na nekaterih dejavnostih kljub temu morali nekoliko zmanjšati programe. Zaradi večanja števila intenzivnih postelj za covid paciente smo morali zmanjšati program operacij, saj imamo omejeno število anestezijskih ekip in intenzivnih postelj za pooperativno obravnavo kirurških pacientov.