Evropski teden mobilnosti smo letos zaznamovali tudi v celjski bolnišnici

17. 09. 2019 ob 07:55

Splošna bolnišnica Celje je z 2.054 zaposlenimi največji zaposlovalec v regiji. Poleg tega smo locirani na robu ožjega mestnega središča z zelo omejenim številom parkirnih mest. Do nas vodijo ozke prometne povezave, na našem pragu pa se začenjajo spalna naselja občanov. S prometnimi zagatami se srečujemo velikokrat, saj bolnišnico poleg zaposlenih dnevno obišče več kot 2.000 ljudi, ki vanjo prihajajo na specialistične ambulantne preglede in druge dnevne obravnave, na obiske k svojcem ipd.   

 

Ker se zavedamo svojega vpliva na lokalno okolje, pri oblikovanju bolnišničnega okolja  iščemo takšne razvojne in druge rešitve, ki so prijazne tako do pacientov, zaposlenih kot tudi do lokalnega prebivalstva. Ob letošnjem evropskem tednu mobilnosti smo se tako odločili, da na območju bolnišnice namestimo dodatna stojala za kolesa in zaposlene iz Celja in okolice morda tudi s tem vzpodbudimo, da se v službo namesto z avtomobilom odpravijo s kolesom. Glede na to, da na razdalji, ki jo je mogoče enostavno in v kratkem času premagati s kolesom, živi približno 550 naših zaposlenih, lahko tudi mi prispevamo k doseganju ciljev trajnostne mobilnosti. Z bolj intenzivnim urejanjem površin za kolesa bomo zato nadaljevali tudi v prihodnje, tako z večanjem kolesarskih mest kot z ureditvijo kolesarnice za zaposlene.