Minilo je 10 let od prve robotsko asistirane operacije v Celju in v Sloveniji

19. 05. 2020 ob 14:02

V tem obdobju je bolnišnica vložila veliko lastnih sredstev v zagotovitev materialne opreme, potrebnega vzdrževanja, zagotovitev izobraževanja kadrov različnih profilov ter v zagotovitev učinkovite organizacije in logistike prilagojene robotski kirurgiji. Za področje urologije imamo usposobljene tri samostojne operaterje, eden je usposobljen za operacije na področju abdominalne kirurgije. Poleg njih je za delo z robotskim sistemom usposobljenih tudi 6 asistentov, več ekip inštrumentark in anestezije, ki je za področje robotsko asistiranih operacij specifična ter ekipo na patologiji. Z robotskim sistemom namreč povečini operiramo paciente z rakavim obolenjem. Ker prvi robotski sistem zaradi odločitve proizvajalca ni imel več možnosti nadaljnjega vzdrževanja, smo leta 2018 nabavili nov robotski sistem.  

 

Z rezultati ključnih parametrov, ki jih proizvajalec vseskozi spremlja na vseh robotskih sistemih za vsak poseg posebej, vseskozi dokazujemo, da so naši rezultati zdravljenja z da Vincijem odlični in primerljivi z rezultati zdravljenj v uveljavljenih robotskih centrih po svetu. Operativne, pooperativne, onkološke in funkcionalne rezultate tega programa predstavljamo tudi na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Dejstvo, da v bolnišnici obstaja tehnološko napredna kirurgija, je pred naše kirurge prinesla tudi marsikateri strokovni izziv. Takšna je bila operacija pacienta s hemofilijo, ki je zbolel za rakom prostate in zato potreboval zdravljenje z radikalno odstranitvijo za rakom obolele prostate. Zaradi osnovne bolezni je bilo pri njem najprimernejše zdravljenje z robotsko asistiranim posegom, saj je tveganje za zaplete pri ostalih operativnih metodah preveliko.   

  

Ko smo v Splošni bolnišnici Celje pred desetimi leti v svoje delo uvedli robotsko asistirano kirurgijo, smo s tem razburili kar nekaj duhov. Zaradi prepričanja, da lahko novo tehnologijo in drage tehnološke rešitve v dejavnost prva uvajata le klinična centra, smo si dolga leta morali prizadevati za to, da nam je uvedbo nove in dražje tehnologije, skozi ceno opravljene storitve, priznala tudi zavarovalnica. Sprva le za radikalne odstranitve prostate, po devetih letih obstoja tehnologije v Sloveniji, pa tudi za ostale operacije na področju urologije in abdominalne kirurgije.    

Urološki robotski tim

Robotski tim abdominalne kirurgije