Nabava hitrih antigenskih testov v SB Celje

17. 11. 2020 ob 12:50

V Splošni bolnišnici Celje nujno potrebujemo hitre antigenske teste za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s COVID-19 v UCC, saj ti testi pomenijo hitrejšo obravnavo pacientov v sivih conah in njihovo razvrščanje v rdečo ali belo cono. Z njimi testiramo tudi svoje zaposlene zdravstvene delavce, pri katerih obstaja sum na okužbo.

Splošna bolnišnica Celje je 19. 10. 2020 na svoji spletni strani objavila evidenčno javno naročilo (povezava na spletno stran - https://www.sb-celje.si/eviden%C4%8Dna-naro%C4%8Dila/hitri-antigenski-test-za-sars-cov-2-rok-oddaje-ponudb-20.10.2020-do-12-ure in z njim izvedla urgentno enkratno nabavo testov, ki bo zadostovala za nekaj tednov. Za izvedeno evidenčno naročilo smo objavili celo prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, dne, 21. 10. 2020 pod številko objave JN006571/2020-L01).

Na evidenčno javno naročilo so se javili naslednji ponudniki Mikro+Polo d.o.o., VPD Bled d.o.o., Roche d.o.o., Medicare d.o.o., Iris d.o.o., Dipros d.o.o., AxonLab d.o.o., Interexport, Medis d.o.o..

Iz ponudb smo izbrali ponudbo podjetja Roche. Cena testa je 7,12 EUR z DDV. Ponudnika smo izbrali na podlagi kombinacije najugodnejše cene z najhitrejšo dobavljivostjo testov ob hkratnem upoštevanju strokovnih priporočil za uporabo hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2, ki jih je 15. 10. 2020 posredovalo Ministrstvo za zdravje vsem s sklepom imenovanim javnim zdravstvenim zavodom za izvajanje hitrih testov SARS-CoV-2 neposredno pri pacientih.

Ker smo bili po opravljeni izbiri s strani podjetja Roche seznanjeni, da nam testov ne morejo takoj dobaviti, smo od drugega najugodnejšega ponudnika, ki je imel teste na zalogi, t.j. podjetje IRIS d.o.o. kupili 2.500 testov za premostitev obdobja do dobave Rochevih testov. Cena teh testov je 8,76 EUR z DDV.

Pred tremi tedni smo nato prejeli tudi prvo dobavo Rochevih testov. Do danes je bilo dobavljenih cca 4.500 testov.

29. 10. 2020 pa smo na Portalu javnih naročil objavili tudi javno naročilo za sklepanje okvirnih sporazumov s ponudniki hitrih antigenskih testov za COVID-19 za daljše obdobje. Javno naročilo z oznako JN006752/2020-B01 je še v teku, rok za oddajo ponudb pa je 1. 12. 2020.