Nabava osebne varovalne opreme v SB Celje

04. 11. 2020 ob 11:18

Zaradi namigovanj nekaterih medijev o netransparentni javni nabavi osebne varovalne opreme (v nadaljevanju OVO), mimo predpisanih zakonskih postopkov, v Splošni bolnišnici Celje podajamo podrobnejšo razlago načina nabave v našem zavodu. Namigovanja in obtoževanja v medijih ostro zavračamo. Hkrati z obžalovanjem ugotavljamo, da novinarji brez potrebnih znanj o vseh načinih javnega naročanja, svojih dvomov v pravilnost delovanja zavoda, ki ga obravnavajo, ne preverjajo pri neodvisnih strokovnjakih s področja javnega naročanja, ampak na podlagi svojega pomanjkljivega vedenja delajo zaključke, ki neupravičeno sejejo dvom in blatijo ugled ter dobro ime naše ustanove.

Splošna bolnišnica Celje nobenega postopka nabave OVO ni izvedla z neposrednim izborom dobavitelja. Za vse postopke smo vodili ustrezno javno naročilo ali evidenčno naročilo, kot to določa zakon. In sicer:

  • Za nabave do 10.000 eur brez DDV SB Celje izvaja evidenčna naročila s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo.
  • Za nabave nad 10.000 in do 40.000 eur brez DDV SB Celje izvaja postopek evidenčnega naročila s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo in objavo povabila vsem zainteresiranim ponudnikom na svoji spletni strani
  • Za nabave nad 40.000 eur brez DDV SB Celje načeloma izvaja postopek naročila male vrednosti ali odprti postopek javnega naročila. V konkretni situacij, kjer so nabave nujne, pa se vodi postopek po 46. členu ZJN-3, to je javno naročilo s pogajanji brez predhodne objave, ki je predviden tako po zakonu kot tudi po priporočilu Ministrstva za javno upravo (MJU) in sicer s povabilom vsem znanim ponudnikom, ki v določenem trenutku lahko izpolnijo naročilo in objavo povabila vsem zainteresiranim ponudnikom na svoji spletni strani.
  • Zavedel se je uradni zaznamek o pričetku postopka;
  • Izvedla se je objava na spletni strani kot poziv ponudnikom, da se evidentirajo, ko tudi nato še neposredni poziv k oddaji ponudb znanim ponudnikom.
  • Izvedla so se pogajanja s ponudniki, ki so oddali ponudbe.
  • Izdala se je odločitev o izbiri ter izvedla objava kot prostovoljno obvestilo za transparentnost na Portalu javnih naročil.

Ne glede na nujnost pa, ker je postopek s pogajanji brez predhodne objave prej izjema kot pravilo (doslej samo za maske), naša bolnišnica za ves nujni potrošni material pelje še javno naročilo po odprtem postopku z objavo tudi na portalu EU. Zaradi predpisanih zakonskih rokov, se dobave po tem postopku žal pred decembrom ne pričakuje, zato se iz razloga nujnosti izvajajo drugi z zakonom predvideni postopki naročanja.

Izpostavimo naj, da bi lahko za nakup zaščitnih mask v času do izvedbe odprtega postopka izvajali zgolj evidenčna naročila za manjše količine, pa smo se zaradi transparentnosti odločili za večje količine (da ne bi prišlo do drobljenja) in uporabo postopka po 46. členu ZJN-3, ki ga za take primere predpisuje zakon in ga je priporočilo MJU.

Poudarjamo še, da je veliko osebne varovalne opreme, ki se ponuja na trgu neprimerne za uporabo v bolnišnici, zato mora njeno primernost potrditi veččlanska komisija, ki preveri priložene certifikate EU ter primernost za nošenje (posebne zahteve glede nastavitev, tesnenja,…).

V poletnem času, konec avgusta, je naša bolnišnica izvedla javno naročilo za nabavo OVO, s katero je ustvarila varnostno zalogo za primer epidemije v jesenskem času. Nenaden in obsežen razvoj epidemije na začetku jeseni je povzročil veliko potrebo po hospitalni obravnavi pacientov s COVID-19. V le nekaj tednih je naša bolnišnica organizirala tri do štirikrat več bolniških postelj za te paciente, ki so ves čas polne pacientov. Posledično so tudi pripravljene varnostne zaloge OVO hitro pošle, nekateri izbrani dobavitelji iz poletnega javnega naročila pa so zaradi novih razmer na trgu dobavo FFP2 mask celo odpovedali.

Zaradi takšnega razvoja dogodkov in minimalnih zalog je SB Celje že začela z novim postopkom javnega naročila za nabavo zaščitnih mask in ostale OVO na način po odprtem postopku, ki pa poteka dalj časa..

OVO je treba v bolnišnici zagotoviti tudi v času do zaključka tega postopka. Kot dovoljuje in napotuje ZJN-3 se za nujne nabave (torej do pridobitve ponudb po odprtem postopku) lahko izvede tudi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Takšen postopek je izrecno priporočilo tudi Ministrstvo za javno upravo.

Postopek s pogajanji brez predhodne objave za nakup zaščitnih mask FFP2 smo vodili na sledeči način:

V avgustu je SBC izvedla odprti postopek javnega naročila z objavo na Portalu javnih naročil - odprti postopek. Na podlagi tega postopka je bila za dobavo mask podpisana pogodba s Sanolabor, ki pa je kasneje zaradi sprememb na trgu podal informacijo, da pogodbenega roka ne bo mogel upoštevati (10 dni po podpisu pogodbe). Dobava naj bi bila konec novembra ali v decembru. Artikel, ki ga je nudil Sanolabor, je ponudilo tudi drugo podjetje (Meditrade), ki je odstopilo od ponudbe že v času analize - ponudb.

Z namenom rešiti nastali problem smo nemudoma izvedli t.i. evidenčno naročilo za nabavo mask in sicer do 40.000 EUR brez DDV. Naročilo smo objavili na svoji spletni strani, vsem potencialnim ponudnikom (kot se to dela za vsa tovrstna naročila-notranji pravilnik). Javila sta se samo ta dva ponudnika in sicer PROSIGURA d.o.o. in PROVAR d.o.o., tretja ponudba pa je bila neresna in nesposobna za obravnavanje (nedopustna). Ker pa smo zaradi nagle širitve virusa ugotovili, da rabimo večje količine (strokovne službe so javile nagel dnevni porast porabe), kot le za 40.000 EUR brez DDV, smo začeli z novim postopkom nabave in sicer s postopkom s pogajanji brez predhodne objave po 46. členu ZJN-3. K oddaji ponudbe smo povabili že ZNANA ponudnika iz predhodnega evidenčnega postopka (javila sta se na podlagi objave na naši spletni strani), vse ostale potencialne ponudnika pa smo povabili še z dodatno objavo na naši spletni strani, kar je več, kot predvideva zakon. S tem rešujemo trenutno potrebo zaradi izpada dobave po predhodnem naročilu izvedenem po odprtem postopku zaradi zapoznele dobave Sanolabor. Hkrati pa smo še pred oddajo naročila začeli še z novim postopkom objavljenim na Portalu JN in evropskem portalu za sklenitev okvirnega sporazuma, ki pa bo zaradi zakonskih rokov zaključen šele sredi decembra.

Vsi potencialni ponudniki ves čas spremljajo našo spletno stran, in so imeli trikrat možnost prijaviti se na povabila (tudi tisto objavljeno na Portalu javnih naročil AVGUSTA), od tega sta se javila samo dva, Sanolabor pa bo pogodbo, če jo bo sploh lahko, izpolnil šele v decembru. Meditrade pa je odstopil že v septembru.

Še pojasnilo zakaj tretji postopek za okvirni sporazum: po tem postopku bomo naročali sproti kolikor bomo rabili, če Sanolabor ne bo mogel dobavljati. V prvem valu pa se je že izkazalo, da nihče od ponudnikov, ki so sicer sklenili pogodbo o okvirnem sporazumu, ni mogel dobavljati, zato niso izključene parcialne dobave po evidenčnem postopku.


Na Portalu javnih naročil je tako objavljena vsa dokumentacija v zvezi z javnim naročilom JN006789/2020-L01, tako obvestilo o oddaji naročila kot sklenjeni pogodbi z izbranima ponudnikoma. Povezava do objave na portalu - https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=374220