Nabava ventilatorja Servo-U za potrebe OIIM

12. 06. 2020 ob 13:20

Splošna bolnišnica Celje je v mesecu aprilu nabavila Servo-U ventilator (Maquete), full option z NAVA modulom je ventilator najvišjega kakovostnega razreda in omogoča najvišjo stopnjo sinhronizacije bolnika z aparatom, kar vodi k večjemu udobju bolnika, zmanjšanju potrebe po sedaciji in hitrejšemu odklapljanju od aparata. Vsi postopki so bili v skladu z zakonodajo objavljeni na Portalu javnih naročil.

V Splošni bolnišnici Celje nabavo potrebne medicinske opreme na predlog oddelkov potrjuje strokovni svet SBC, v času epidemije pa je to vlogo opravljala Bolnišnična poveljniška skupina, v kateri je bilo 7 vodilnih zdravnikov SBC iz posameznih medicinskih področij. Tehnične karakteristike in ustreznost opreme opredelijo in potrdijo strokovne skupine iz medicinskih področij, v tem primeru zdravniki intenzivne medicine oddelka OIIM. Vsaka nabava torej najprej temelji na strokovni potrditvi v primeru, da so finančna sredstva na voljo. Nabavo tega ventilatorja je zaradi potreb bolnišnice potrdila Bolnišnična poveljniška skupina, bil pa je tudi že v zahtevah Oddelka za intenzivno interno medicino pred epidemijo, zaradi iztrošenosti in starosti obstoječih ventilatorjev na oddelku. Bolnišnična poveljniška skupina je sicer v času epidemije analizirala stanje v bolnišnici in sprejemala zavezujoče sklepe o organizaciji dela, zagotavljanju potrebne medicinske opreme, osebne varovalne opreme, preureditvi oddelkov, zagotavljanju varnosti in drugo.

Direktor s svojim podpisom jamči za zakonitost pogodbe, zagotavljanje obveznosti iz pogodbe, med drugim tudi zagotovitev finančnih sredstev.

V času odločitve o nabavi je bilo na našem območju eno največjih žarišč epidemije novega koronavirusa (DSO Šmarje pri Jelšah in širša regija Šmarja pri Jelšah in Rogaške Slatine), kakšen bo njen potek pa je bilo nemogoče napovedati. Kot že rečeno, bi takšen ventilator najvišjega kakovostnega razreda naša bolnišnica, glede na trenutno stanje opreme na oddelku intenzivne medicine potrebovala tudi v primeru, če epidemije SARS-CoV-2 ne bi bilo. Oddelek za intenzivno interno medicino naše bolnišnice namreč zdravi kritično bolne internistične paciente savinjske zdravstvene regije. Tako kot večina bolnišničnih oddelkov, svojo dejavnost opravlja s staro medicinsko opremo, ki jo je treba občasno posodobiti in nadgraditi. Od 12 ventilatorjev, s katerimi trenutno opravlja svojo dejavnost Oddelek za intenzivno interno medicino, 2 ventilatorja nosita letnico 2006, 2 letnico 2009, še 5 pa jih je iz leta 2014.

Kupnino za ta ventilator smo v celoti pokrili s sredstvi zbranimi iz donacije Regionalne gospodarske zbornice v okviru akcije zbiranja sredstev za respiratorje in drugo medicinsko opremo, tako da so bila finančna sredstva zagotovljena.

20 ventilatorjev, ki smo jih prejeli iz Zavoda RS za blagovne rezerve, ni trajna last bolnišnice, ampak smo jih za nedoločen čas prejeli v uporabo.