Obravnava oskrbovancev DSO šmarje pri Jelšah, ki so oboleli za novim koronavirusom v SB Celje

04. 06. 2020 ob 15:26

S hospitalizacijo COVID19 pacientov smo v Splošni bolnišnici Celje pričeli 24. marca 2020. Do 7. maja, ko smo iz bolnišnice odpustili zadnjega pacienta s COVID19, smo bolnišnično zdravili 54 pacientov s COVID19, od tega jih je bilo 27 iz DSO. 11 pacientov s COVID19 je potrebovalo obravnavo na Oddelku za intenzivno interno medicino. Vsi pacienti, ki so bili sprejeti v to enoto, so potrebovali ventilator za invazivno in neinvazivno ventilacijo. Med vsemi pacienti je bilo 36 pacientov starih 66 ali več let. Na zdravljenje v bolnišnico so bili sprejeti vsi pacienti, pri katerih je obstajala indikacija za hospitalno zdravljenje.

 

V obravnavo oskrbovancev v Domu starejših občanov (DSO) Šmarje pri Jelšah se je Splošna bolnišnica Celje vključila 21. marca. Takrat smo bili obveščeni o naraščajočem številu okuženih oskrbovancev doma in zaposlenih v domu. Sočasno je hitro naraščalo število okuženih prebivalcev kraja in okolice, od koder je virus tudi prišel v DSO. Naša bolnišnica je v DSO takoj napotila t.i. interventno skupino, v kateri so bili zdravniki in medicinske sestre. Ti so prve dni pomagali pri oskrbi in pri edukaciji zaposlenih o postopkih za obvladovanje okužbe v domu in preprečevanje njenega širjenja.

 

Potem, ko je se je okužba v Šmarju pri Jelšah nezadržno širila, je naša bolnišnica po sklepu Bolnišnične poveljniške skupine v DSO napotila konziljarno ekipo zdravnikov, ki je opravila pregled vseh oskrbovancev (takrat okoli 190) in izdelala zdravniško oceno o napredovalosti kroničnih bolezni pacientov. Gre za nezavezujoče mnenje, ki je lahko v pomoč zdravnikom, ki pacienta obravnavajo v primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja in v tem času nimajo dostopa do vse zdravstvene dokumentacije pacienta. Mnenje z informacijami o zdravstvenem stanju pacienta jim lahko pomaga pri odločanju kako, na kakšen način in kje bodo zdravili pacienta. V Splošni bolnišnici Celje smo v naslednjem mesecu in pol v bolnišnico sprejeli vse oskrbovance DSO, ki so jih k nam napotili napotni zdravniki.       

 

Splošna bolnišnica Celje je zdravnikom na primarni ravni, tudi tistih, ki so delovali v DSO vseskozi, 24 ur dnevno, nudila konzultacije infektologa in specialista intenzivne medicine. V DSO Šmarje pri Jelšah smo na delo napotili tudi usposobljene diplomirane in srednje medicinske sestre, ki so osebju doma pomagale pri organizacij dela. Prav tako so naše ekipe Službe za preprečevanje bolnišničnih okužb, skupaj z vodilno infektologinjo osebno v DSO  izvajale izobraževanja glede pravilne rabe osebne varovalne opreme, kot tudi ostalih ukrepov preprečevanja okužb v DSO Šmarje pri Jelšah. Izdelali smo tudi akcijski načrt za izboljšanje epidemiološke situacije v domu in ga skupaj z drugimi deležniki pomagali izvesti. Rezultat teh aktivnosti je bila omejitev naraščanja okužb v domu. Skoraj 70% vseh dokazano okuženih oskrbovancev v DSO Šmarje pri Jelšah je okužbo prebolelo v domu.  

*********************************************

Aktivnosti v zvezi z obravnavo pacientov in obvladovanjem okužbe v DSO Šmarje pri Jelšah je mag. Franc Vindišar, dr. med., strokovni direktor bolnišnice predstavil na vladni novinarski konferenci 27. maja 2020. v nadaljevanju je prepis njegove izjave.

Spoštovani, dovolite, da ob tej priložnosti tudi sam povem nekaj izkušenj iz DSO Šmarje pri Jelšah, kamor se je SB Celje in tudi sam osebno vključila 21. marca. Takrat smo bili obveščeni o naraščajočem številu okuženih oskrbovancev in pa seveda tudi zaposlenih. Bolnišnica Celje je takoj tja napotila t. i. interventno skupino, zdravnike in medicinske sestre, ki so prve dni pomagali pri oskrbi in pa tudi pri edukaciji kadra o tem kako lahko sodelujejo, pomagajo pri obvladovanju okužbe s COVID-19.

27. marca smo potem po sklepu kriznega štaba bolnišnice Celje tja napotili tudi konziljarno ekipo, ki je opravila pregled vseh oskrbovancev, takrat je bilo teh oskrbovancev skorajda 190 in izdelala zdravniško mnenje o utemeljenosti napotovanja na bolnišnično oskrbo. V tem primeru je šlo za medicinski pregled dokumentacije tudi oskrbovancev, z namenom, da je to nezavezujoče  mnenje, ki pravzaprav potem pomaga zdravnikom, ki se odločajo o tem ali bodo, kje, kako in na kakšen način ter predvsem kje bodo zdravili oskrbovanca, kam ga bodo napotovali.

V nadaljevanju smo seveda v bolnišnici Celje sprejemali tudi oskrbovalce iz DSO Šmarje pri Jelšah. Mogoče podatek - od skupaj 54 pacientov, ki smo jih zdravili tako na intenzivnem oddelku kot tudi na običajnem oddelku je bilo 27 oskrbovancev DSO Šmarje pri Jelšah. Vseh okuženih v domu do včerajšnjega dne je bilo 124 oskrbovancev in okrog 38 tudi zaposlenih. 86 oskrbovancev je tam to okužbo tudi prebolelo. Vseh smrti skupaj je bilo 38. Še enkrat moram poudariti, da je bila odločitev, da skušamo pomagati edina možna v tistem času epidemije, kajti število je drastično naraščalo in s koordinacijo, z zagotavljanjem zdravniškega kadra in tudi kadra zdravstvene nege, smo uspeli okužbo na tem domu, potem, ko smo izpeljali tudi akcijski načrt, nekako omejiti. Dejstvo je, da je bila okužba izjemno, izjemno naglo napredujoča, da je 124 okuženih oskrbovancev zelo visoka številka. Ampak skupaj z vodstvom doma, s koordinatorji, z dodatnim osebjem iz cele regije in tudi iz države, smo nekako na koncu prišli do takšnega rezultata.

Potrebno je povedati, da smo kljub vsemu za vse tiste, ki so potrebovali hospitalno zdravljenje v Splošni bolnišnici Celje poskrbeli, da smo tudi kontaktirali svojce takrat, ko se je zdravstveno stanje pacientov oz. oskrbovancev v tem domu poslabšalo do takšne mere, da je bilo vprašanje ali tega oskrbovanca napotit v bolnišnico ali ne. Domska zdravnica je pravzaprav kontaktirala svojce in  potem v dogovoru z njimi sprejela odločitev o nadaljnji lokaciji zdravljenja. Tako da, na koncu dovolite, da se res iskreno zahvalim tako vodstvu DSO Šmarje pri Jelšah kot tudi ZD Šmarje pri Jelšah z dr. Nassibovo in pa vsem, tako prostovoljcem kot tudi ostalim, ki so se vključili v pomoč, kajti v tem domu smo se poleg izjemno velikega števila obolelih, okuženih, srečevali seveda tudi z izpadom kadra.

In nenazadnje še enkrat, pomemben del, skoraj 70 % vseh dokazano okuženih v DSO Šmarje pri Jelšah je to okužbo prebolelo tudi tam.