Organizacija odvzema brisov na covid in obravnava v COVID ambulanti za paciente ZD Celje, ZP Vojnik, Štore in Dobrna ter pripadajočih koncesionarjev

05. 10. 2020 ob 10:07

Zaradi poslabševanja epidemiološke situacije v celotni regiji od začetka septembra 2020, v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje in ponovno vzpostavitvijo statusa SB Celje kot COVID bolnišnice s 16. 9. 2020, je SB Celje, po predhodni seznanitvi vodstev zdravstvenih domov v regiji z nastalo problematiko, le-te pozvala k reorganizaciji obravnave prebivalcev s sumom na COVID19.

SB Celje je od začetka marca 2020, v sodelovanju z zdravstvenimi domovi, zagotavljala celovito organizacijo zdravstvene oskrbe teh pacientov za celotno regijo, s tem, da so posamezni zdravstveni domovi postopno organizirali obravnave v okviru svojih javnih zavodov. S takšnim sodelovanjem je bilo zagotovljeno zgledno in učinkovito sodelovanje primarnega in sekundarnega nivoja zdravstvenega varstva.

Od 21. 9. 2020 dalje je organizacija obravnave COVID pacientov (odvzemi brisov, COVID ambulante za odrasle in otroke) vzpostavljena v okviru zdravstvenih domov, medtem, ko SB Celje zagotavlja obravnavo v okviru Urgentnega centra Celje za vse COVID paciente iz regije, ki potrebujejo specialistično obravnavo.

Za paciente (otroke in odrasle), ki imajo izbranega osebnega zdravnika oz. pediatra v ZD Celje, ZP Vojnik, Štore in Dobrna je vzpostavljena točka za odvzem brisov vse delovne dni v tednu med 7. in 15. uro. Ob pojavu zdravstvenih težav je potrebno najprej vzpostaviti telefonski kontakt z ambulanto posameznega izbranega osebnega zdravnika oz. pediatra, ki bo zagotovil naročilo na odvzem brisa in po pridobitvi rezultata tudi zagotovil obravnavo v COVID ambulanti. Po opravljenem pregledu je, v primeru težjega zdravstvenega stanja, predvidena obravnava na specialističnem nivoju v Urgentnem centru Celje.

Ker se posamezni pacienti še vedno oglasijo neposredno v Urgentnem centru Celje z informacijo, da nimajo izbranega osebnega zdravnika, ZD Celje sporoča, da je pri njih možno vpisovanje novih pacientov. Potrebne informacije se dobijo na telefonski številki 03 543 40 00, ob delovnikih med 7. in 19. uro.

V času dežurne službe (delovniki med 20. in 7. uro in vikendi ter prazniki ves dan) je zdravstvena obravnava pacientov, pri katerih je postavljen sum na COVID in potrebujejo zdravstveno obravnavo v navedenih terminih, izbranega osebnega zdravnika pa imajo v Zdravstvenem domu Celje (in ZP Vojnik, Dobrna in Štore), zagotovljena v okviru Urgentnega centra Celje. Na vhodu je vzpostavljena epidemiološka triaža, ki zagotavlja ustrezno usmeritev pacientov (COVID in NE COVID) in usmeritev v dežurno ambulanto za odrasle oz. otroke. V okviru teh obravnav bo po presoji zdravnika tudi odrejen odvzem brisa na COVID19.

V vseh akutnih poslabšanjih zdravstvenega stanja, kjer nastopijo hujše zdravstvene težave, pa je potrebno poklicati na telefonsko številko 112, kjer bo dispečer na osnovi posredovanih podatkov, zagotovil ustrezno nujno medicinsko pomoč.