Podpisana pogodba z izvajalci za izvedbo Etape 1 nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje

21. 10. 2019 ob 14:31

Podpisana je tripartitna pogodba za izvedbo Etape 1 nadomestne novogradnje naše bolnišnice, ki so jo podpisali Ministrstvo za zdravje, Splošna bolnišnica Celje in konzorcij izvajalcev, izbranih na javnem razpisu. Etapo 1 bodo gradila podjetja Kolektor Koling d.o.o., Medicoengineering d.o.o. in Pomgrad d.d.. S podpisom pogodbe se je pričelo uvajanje v posel. Po terminskem planu financiranja in gradnje etape 1 naj bi bila dela zaključena do konca februarja 2022, ko bi lahko prevzeli novo zgradbo in v njej odprli dnevno bolnišnico. Do takrat naj bi bil operativen tudi helioport na strehi nove stavbe.

 

Pogoji za začetek gradnje so izpolnjeni, saj je bila septembra letos dokončana in prevzeta Etapa 0 nadomestne novogradnje SB Celje, ki je obsegala predhodno ureditev določenega dela energetske infrastrukture in sproščanje površin za pričetek gradnje.

 

Spomnimo, da je bila nadomestna novogradnja konec leta 2017  uvrščena v Nacionalni razvojni program (NRP) za 7 letno obdobje med leti 2019-2025, maja 2018 pa je bil na Ministrstvu za zdravje izdan tudi Sklep o zagotovitvi sredstev za delno Etapo 1 znotraj tega projekta. Ta etapa 1 obsega izgradnjo centralne stavbe do tretje podaljšane gradbene faze (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohištvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije) vključno s finalizirano in opremljeno kletjo s pritličjem. Pogodbena vrednost del je 23,724 mio evrov z DDV.  

 

Direktorica Splošne bolnišnice Celje mag. Margareta Guček Zakošek je ob podpisu pogodbe dejala: «Izredno sem vesela, da smo s trdim delom in dobrim sodelovanjem ekipe Ministrstva za zdravje in bolnišnične ekipe za investicije, po dveh letih od uvrstitve projekta v NRP, končno res prišli do točke, ko je za Etapo 1 podpisana pogodba za izvedbo del. Za našo bolnišnico in s tem za paciente naše regije in širše, nadomestna novogradnja pomeni ključno osnovo tako za rešitev mnogih prostorskih težav kot tudi za nadaljnji strokovni razvoj največje splošne bolnišnice v Sloveniji. Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri realizaciji opravljenega dela, predvsem pa Ministrstvu za zdravje, ki je financer tega projekta in aktualnemu ministru, ki zelo pomemben projekt za zdravstvo naše regije, podpira.«