Uporaba ventilatorjev Siriusmed R30 v Splošni bolnišnici Celje

04. 05. 2020 ob 16:04

V Splošni bolnišnici Celje smo že na začetku epidemije ocenili, da nujno in čimprej potrebujemo vsaj 20 dodatnih ventilatorjev, saj je bilo treba zagotoviti mesta za intenzivno internistično zdravljenje tako za bolnike obolele s covid19 kot tudi za ostale internistične kritično bolne paciente. Bolnišnica je sama takoj sprožila nabavne procese in pozvala dobavitelje k oddaji ponudb. Ko nam je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 29. marca 2020 poslal 20 ventilatorjev Siriusmed R30, smo svoje nabavne postopke ventilatorjev preklicali, saj so naši strokovnjaki opremo pregledali in ocenili, da ustrezajo tehničnim karakteristikam, ki jih za zdravljenje covid19 bolnikov priporoča Evropsko združenje za intenzivno medicino in tako primerni za uporabo. Ventilatorji Siriusmed R30 omogočajo vse standardne načine ventilacije (invazivne in neinvazivne), torej tudi načine, ki jih priporoča Evropsko združenje za intenzivno medicino za zdravljenje covid19 bolnikov.

 

Naši strokovnjaki ocenjujejo, da so ventilatorji varni in enostavni za rokovanje. Ventilatorji so bili že ob prevzemu opremljeni s kompresorjem, in torej omogočajo ventilacijo tudi tam, kjer ni stisnjenega zraka, zato so še posebej primerni za epidemije in množične nesreče, saj je z njimi mogoče ventilirati paciente tudi v prostorih, kjer priključkov za stisnjen zrak ni (začasne oz. zasilne bolnišnice). Primerni so za covid in necovid bolnike, saj tako pri Siriusmed R30 kot pri vseh ostalih ventilatorjih, v Splošni bolnišnici Celje vedno, ne glede na to ali obravnavamo covid ali necovid bolnike uporabljamo univerzalni cevni sistem z ustreznimi filtri (HME in bakterijski/virusni). Ti  so testirani, da preprečujejo prehod bakterij in virusov. Torej prevzeti ventilatorji Siriusmed R30 so že bili opremljeni s kompresorjem, sami pa na njih vsakih 24 ur menjamo filtre in vsakih 7 dni cevi, ki jih kupujemo preko javnega razpisa in so enaki sistemom na vseh ventilatorjih, ki jih že uporabljamo v bolnišnici. Splošna bolnišnica Celje torej ni dokupila ali potrebovala nobene dodatne opreme, ki je tudi sicer ne bi uporabljala (cevi in filtri).  

 

Enako je bilo pri prevzemu katerekoli opreme iz Zavoda RS za blagovne rezerve. Naj je šlo za zaščitne maske, očala ali ventilatorje, so prevzeto blago vedno pregledale ustrezne strokovne ekipe v SB Celje, ki so preverile tehnične karakteristike, certifikate, ustreznost in zanesljivost oz. varnost za paciente in zaposlene. Če oprema ni izpolnjevala vseh pogojev, smo jo zavodu vrnili.  

 

Z ventilatorji Siriusmed R30, ki nam jih je dobavil Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, smo v Splošni bolnišnici Celje opremili dodatno enoto za intenzivno medicino, imenovano OIIM 2, ki je bila v osnovi namenjena zdravljenju kritično bolnih internističnih pacientov, ki niso okuženi s covid19. Na njej smo z omenjenimi ventilatorji brez zapletov do tega trenutka zdravili 18 necovid pacientov. V Splošni bolnišnici Celje namreč na intenzivnih enotah, poleg covid19 pacientov, ves čas zdravimo tudi necovid kritično bolne, tako kirurške kot internistične paciente. Ker smo Oddelek za intenzivno interno medicino od 21. marca 2020 naprej namenili pacientom s covid, je Enota za intenzivno medicino operativnih strok (EIMOS) imela premalo kapacitet za obravnavo vseh kritično bolnih necovid pacientov (internističnih in kirurških), zato smo jih začeli obravnavati tudi na dodatni »čisti« enoti intenzivne medicine. V primeru hujše epidemiološke slike, bi bila tudi »čista« enota intenzivne medicine namenjena covid 2 intenzivi, saj so ventilatorji Siriusmed R30 primerni tako za obravnavo covid kot necovid pacientov. Ventilatorjev Siriusmed R30 v COVID 1 intenzivo nismo namestili zato, ker smo tam že imeli obstoječe ventilatorje, ki bi jih ob premeščanju v čisto intenzivo bilo potrebno dezinficirati. Bolj praktično in enostavno je bilo, da jih uporabimo na čistem delu intenzive, kjer zdravimo prav tako kompleksne in težke bolnike, katerih teža bolezni je v večini hujša kot pri covid bolnikih.

 

V naši bolnišnici smo s pomočjo teh ventilatorjev lahko razširili kapacitete internistične intenzivne medicine in jih razdelili na covid intenzivno enoto in »čisto« internistično intenzivno enoto, oz. pripravili 20 dodatnih bolniških postelj za kritično bolne covid paciente v primeru večjega vrha epidemije.