Zdravljenje kritično bolnih z zunajtelesnim obtokom z oksigenizacijo krvi tudi v celjski bolnišnici

21. 10. 2019 ob 14:29

Metoda zdravljenja

 

Zunajtelesni obtok z oksigenizacijo krvi – ECMO se v intenzivni medicini uporablja pogosteje po epidemiji gripe 2009. ECMO omogoča zunajtelesni obtok krvi, s katerim se lahko začasno delno ali popolno nadomesti oslabelo delovanje srca in/ali pljuč. Obstajata dva glavna načina podpore in sicer vensko venski ECMO (VV-ECMO) s katerim predvsem nadomeščajo delovanje pljuč. Pri tem načinu zdravljenja se vensko kri črpa iz velike vene (žile dovodnice), na membrani se ji doda kisik in nato se kri vrača v veliko veno. Z vensko-arterijskim načinom (VA-ECMO), s katerim nadomeščajo funkcijo pljuč in srca, pa namesto v veliko veno, s kisikom obogateno kri vračajo v veliko arterijo (žilo odvodnico). ECMO poleg obtoka poskrbi tudi za dovajanje kisika v kri. VA-ECMO tako zagotavlja preskrbo organov s krvjo in kisikom, s čemer se preprečujejo hujše okvare možganov in izboljšujejo možnosti za preživetje bolnikov s srčnim zastojem in bolnikov s hudimi stopnjami odpovedi srca.

 

VA-ECMO je trenutno najbolj učinkovita metoda zdravljenja bolnikov v srčnem zastoju, ki se ne odzivajo na napredno oživljanje. V naprednih okoljih se zato njegova uporaba pri srčnem zastoju seli iz bolnišničnega v predbolnišnično okolje. Bolnik, pri katerem smo prvič samostojno izvedli napredno oživljanje z VA-ECMO je primarni srčni zastoj doživel doma, napredni postopki oživljanja doma in v urgentnem centru pa niso bili uspešni.

 

Uvedba metode v dejavnost bolnišnice  

 

Konec leta 2018 je bolnišnica kupila aparat, ki omogoča vse oblike kardiovaskularne podpore do 30 dni in je primeren tudi za medbolnišnični  transport. Hkrati smo začeli z oblikovanjem ECMO timov in začetnim šolanjem kadra in izdelavo algoritmov poteka naprednega oživljanja z VA-ECMO z analizo šibkosti ter možnih zapletov, prilagojenega na SB Celje. Temu je sledilo nadaljnje izobraževanje in praktični trening vseh zdravstvenih profilov, ki sodelujejo pri postopkih. Izobraževanje z delom tudi v simuliranih kliničnih scenarijih so opravili pod vodstvom osebja Kliničnega oddelka za interno intenzivno medicino UKC LJ. SB Celje  je po šolanju postala satelitski ECMO center Kliničnega oddelka za interno intenzivno medicino UKC LJ, ki je referenčni ECMO center v Slovenij.

 

Prvo samostojno oživljanje z VA-ECMO smo opravili v torek, 15. oktobra 2019. Bolnik je bil nato premeščen v referenčni ECMO center v UKC LJ.

 

Prof. dr. Matej Podbregar, dr. med., predstojnik Oddelka za intenzivno interno medicino je ob tem dejal: »Uvedba ECMO pomeni velik strokovni napredek za urgentno in intenzivno medicino v naši bolnišnici. Vesel sem, da smo z njo uspeli uresničiti enega od strateških ciljev in našo vizijo razvoja te dejavnosti.«