(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Oddelek za patomorfologijo in citologijo

Informacije za paciente - Citološka punkcija