Novice

 •  Slovesno smo namenu predali nov koronarograf in angiograf

  Konec lanskega in v začetku letošnjega leta sta se zaključila dva investicijska projekta Ministrstva za zdravje v diagnostične naprave, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje naša bolnišnica. Projekta ureditve prostorov in nakupa nove opreme sta sofinancirala Ministrstvo za zdravje, ki je nabavilo angiograf in koronarograf ter Splošna bolnišnica Celje, ki je financirala gradbeno obrtniška instalacijska dela za pripravo prostora.

  Preberite več
 •  Donacija Humanitarnega društva Enostavno pomagam

  Humanitarno društvo Enostavno pomagam je lani ustanovilo sklad za nakup potrebnih specialnih sredstev za porodnišnico Splošne bolnišnice Celje, v katerem je s pomočjo številnih donatorjev zbralo 28.250 evrov. Denarna sredstva so bila v dogovoru z vodstvom Ginekološko-porodniškega oddelka porabljena za nakup UZ aparata za obravnavo nosečnic v prostorih porodnega bloka, s čimer je uresničen tudi osnovni cilj organizatorjev humanitarnega projekta. Ti so s svojim prispevkom želeli otrokom omogočiti varnejši in prijetnejši prihod na svet, porodnišnici pa pomagati, da ostane sodobna zdravstvena ustanova.

  Preberite več
 •  Potrjena podpora energetski sanaciji osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je podprla finančno podporo iz Kohezijskega sklada Evropske unije za izvedbo operacije »Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice v Celju«. Gre za investicijo v energetsko sanacijo osrednjega, 33 let starega bolnišničnega objekta, katere celotna vrednost je 7,390 mio evrov. Kohezijski sklad bo zanjo prispeval 2,132 mio evrov, bolnišnica sama pa 1,327 mio evrov. Preostala sredstva za finančno pokritje investicije naj bi iz svojih sredstev za investicije krilo Ministrstvo za zdravje. Investicija mora biti zaradi črpanja EU sredstev zaključena do konca leta 2020.

  Preberite več
 •  Sodelovanje Splošne bolnišnice Celje v raziskavi HEALS

  Naša bolnišnica skupaj z Inštitutom "Jožef Stefan" sodeluje v raziskavi, katere namen je preučevanje zdravja in razvoja otrok od rojstva naprej ter zdravja njihovih staršev v povezavi z različnimi vplivi iz okolja.

  Preberite več
Več novic