(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Informacije za obiskovalce

V procesu zdravljenja sta za pacienta zelo pomembna čustvena opora in razumevanje njemu dragih oseb. Vendar pa se morate svojci in ostali obiskovalci zavedati, da so obiski za pacienta koristni le takrat, ko so prilagojeni njegovemu zdravstvenemu stanju in potrebam. Prosimo vas, da dolžino obiskov prilagodite zdravstvenemu stanju pacienta in navodilom zdravstvenega osebja. Prav tako naj bi paciente obiskovalo manj obiskovalcev hkrati. Predvsem pa obiskovalce prosimo, da ne povzročajo hrupa, ne posedajo po bolniških posteljah ter pazijo na red in čistočo v bolnišnici. 

Čas obiskov in informacij, prinašanje hrane, pijač so na posameznem oddelku urejeni v skladu z naravo njihovega dela. Prinašanje rož v bolnišnico ni dovoljeno. Prosimo vas, da upoštevate navodila osebja na bolnišničnem oddelku.

Zaradi epidemiološke situacije v povezavi s COVID-19 so obiski pacientov, ki se zdravijo v bolnišnici zelo omejeni. Veljavne omejitve so opredeljene na podstrani, namenjeni informacijam o obiskih.

Zaradi enakega razloga je v bolnišnico omejen tudi vstop spremljevalcem pacientov, ki v bolnišnico prihajajo na specialistično ambulantne preglede ali enodnevne posege. Vstop v bolnišnico je tako dovoljen le enemu spremljevalcu pacienta, ki se bodisi zaradi telesnih ali psihičnih težav ni sposoben sam gibati v prostorih bolnišnice.

V prostorih bolnišnice je uporaba zaščitnih obraznih mask obvezna! Prav tako je obvezno razkuževanje rok.