ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Obisk ministrice za zdravje v Splošni bolnišnici Celje

Dr. Valentina Prevolnik Rupel, ministrica za zdravje, je danes obiskala Splošno bolnišnico Celje. Ob svojem obisku se je sestala z vodstvom bolnišnice, s katerim so spregovorili o strateških investicijah in aktualnih izzivih na področju zdravstva, ogledala pa si je tudi prostore bolnišnice in potek investicijskega projekta Nadomestna novogradnja, ki ga v celoti financira Ministrstvo za zdravje.

Namen ministričinega obiska je bila seznanitev s stanjem v bolnišnici ter pogovor o prihodnjih korakih na področju zdravstvene politike. Vodstvo SB Celje je z ministrico spregovorilo o izzivih ter priložnostih na področju zdravstva. Pogovor je tekel o vplivu zdravniške stavke in pomanjkanju kadra na organizacijo dela ter predlaganih izhodiščih novele Zakona o zdravstveni dejavnosti o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva. Vodstvo je hkrati predstavilo dogovor, sprejet z vodstvom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, s katerim bo celjska bolnišnica kot kampus prevzela celotno izvajanje določenih predmetov Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, predvsem kliničnih predmetov kirurgije in interne medicine. Po tem dogovoru bi prvi študentje SB Celje obiskali že oktobra 2024. Ministrica je bila seznanjena tudi s potekom aktivnosti pri uvajanju dejavnosti oz. ustanavljanju oddelkov kardiokirurgije in nevrokirurgije, ki bosta v prihodnjih mesecih začela delovati kot samostojna bolnišnična oddelka.

S sprejetjem Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 je SB Celje prejela sredstva za izvajanje programa kardiokirurgije — operacije na odprtem srcu, kar je sicer že leta 2021 podprl Razširjeni strokovni kolegij kirurških strok, najvišji strokovni organ na področju kirurških strok, katerega naloga je oblikovanje strokovnih doktrin. Izvedbo prvih posegov programa kardiokirurgije SB Celje načrtuje meseca septembra 2024, s čimer bo bolnišnica naredila pomembni korak pri nadaljnjem razvoju moderne kardiologije.

Hkrati nevrokirurgija v SB Celje že več kot dve desetletji obratuje kot odsek znotraj Travmatološkega oddelka, vendar v zadnjih letih beleži 30 odstotno rast števila operacij programa nevrokirurgije, zato trenutna kadrovska zasnova in sledenje vsesplošnem dinamičnem in hitro razvijajočem se področju nevrokirurgije zahtevata tako ustrezno prostorsko ureditev kot investicijo v opremo.

Na SB Celje gravitira okoli 350.000 prebivalcev celjske in okoliških regij, zato je uvedba in razvoj novih in že obstoječih dejavnosti pomembna ne le zaradi pridobitve mladega kadra in krepitve javne bolnišnične dejavnosti, temveč predvsem zaradi krajšanja čakalnih dob in zagotavljanja hitrejše in lažje dostopnosti do nevrokirurške in kardiokirurške oskrbe za vse bolnike, ne glede na njihovo geografsko lokacijo, ekonomski status ali zdravstveno zavarovanje.

Ob delovnem kosilu so z ministrico govorili tudi o energijski sanaciji SB Celje ter o nadaljevanju investicijskega projekta Nadomestna novogradnja SB Celje, ki predstavlja dolgoročno osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti v smeri izpolnjevanja spremenjenih pričakovanj uporabnikov zdravstvenih storitev in potreb zaradi spremenjenih demografskih trendov. V začetku lanskega leta so v novih prostorih že začeli delovati Dnevna bolnišnica, anesteziološke ambulante ter heliport na vrhu novega objekta, s čimer se je na območje bolnišnice vrnila možnost pristanka helikopterja. Naslednja faza projekta predvideva finalizacijo in opremljanje drugega, tretjega in petega nadstropja objektov E1 in F1, kamor bodo umeščeni Kardiološki oddelek, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter varni podatkovni center.

Ministrica je izrazila zadovoljstvo, da je končno obiskala tudi SB Celje. Ob ogledu prostorov se je seznanila s poslovanjem bolnišnice, s kadrovsko stisko v zavodu ter s prihajajočimi načrti vodstva. Med drugim je tudi poudarila, da v bolnišnici načrtujejo veliko število projektov, od investicij, predvsem novogradnje, do možnosti sodelovanja in pomoči, ki jo lahko nudi ministrstvo. Glede izvajanja dejavnosti pa se je ministrica dotaknila dveh pomembnih programov, in sicer »da je bil z uredbo dodeljen bolnišnici program kardiokirurgije, sedaj je potrebno pripraviti prostore, kupiti opremo, kar pomeni celoten postopek priprave projektne dokumentacije javnih naročil, pripravljajo pa se tudi na program nevrokirurgije, kjer že izvajajo dejavnost.«

Direktor SB Celje, dr. Dragan Kovačić, je pozdravil ministričine besede in dodal: »Z veseljem ugotavljam, da ministrstvo še vedno stoji na liniji, da pomaga naši bolnišnici, največji v tej regiji, in uresniči nekatere programe, ki bodo ljudem omogočili hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev.«

Ob izjavi je direktor sporočil še pomembno novico za celotno regijo: »Na sestanku z vodstvom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani smo dosegli dogovor, v katerem bo prišlo do spremembe statuta Medicinske fakultete na način, da bomo ustanovili kampus Celje. To pomeni, da bo celjska bolnišnica postala na nek način podružnica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Lahko ponudimo kompletno bolnišnično uslugo, saj imamo pokrita vsaj področja, ki zadevajo pouk študenta medicine, kjer bomo komplementarni z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, s čimer bomo olajšali število v bodoče povečano število vpisanih študentov, kar je edina trajna rešitev kadrovskih problemov, ki jih imamo v Republiki Sloveniji.« Uvedba kampusa v Celju je bila tudi v velikem interesu Mestne občine Celje, saj je po besedah direktorja Celje mesto, ki potrebuje mlade, da se bodo tu oblikovale mlade družine, da se pomladi mesto in zaživi naprej.

Sogovorniki so bili enotni, da je nadaljevanje zastavljenih projektov ključnega pomena za prihodnost zdravstva v širši regiji. Srečanje se je zaključilo z dogovorom, da bodo vse strani nadaljevale z dialogom in sodelovanjem, da bi dosegli skupne cilje in izboljšali kakovost zdravstvenih storitev za vse prebivalce.