ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Otvoritev Etape 1 nadomestne novogradnje SB Celje

Investicijski projekt Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje predstavlja dolgoročno osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti v smeri izpolnjevanja spremenjenih pričakovanj uporabnikov zdravstvenih storitev in potreb zaradi spremenjenih demografskih trendov. Trenutno namreč kar polovica bolnišničnih oddelkov zdravstveno dejavnost izvaja v starih stavbah, od katerih je najstarejša iz leta 1887. Projekt je že več let največji investicijski projekt v celjski bolnišnici, pa tudi eden izmed največjih investicijskih projektov v slovenskem zdravstvu. Razdeljen je na več faz. V začetku letošnjega leta smo namenu predali del, poimenovan Etapa 1 nadomestne novogradnje, ki zajema dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe Urgentnega centra Celje do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih ter dokončanje kleti, pritličja in heliporta. V novih prostorih so v začetku letošnjega leta začele delovati Dnevna bolnišnica in anesteziološke ambulante. Slovesnosti se je udeležil predsednik vlade dr. Robert Golob, slavnostni govornik na otvoritvi pa je bil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan,

Potek investicijskega projekta

Projekt, ki se je s prvim snovanjem nove bolnišnične stavbe in prizadevanji za uvrstitev v državni Nacionalni razvojni program začel v letu 2008, je razdeljen na štiri faze, od katerih je, poleg nulte (pripravljalna dela), zdaj delno zaključena Etapa 1. Z njo smo začeli v drugi polovici oktobra 2019, ko je bila podpisana pogodba z izbranimi izvajalci del, s konzorcijem podjetij Kolektor Koling, d. o. o., Medicoengineering, d. o. o. ter Pomgrad, d. d. Po izdelavi podrobne projektne dokumentacije so se prva dela na zemljiščih začela sredi januarja 2020. Stik gradbišča z objektom Urgentnega centra Celje in zahtevne razmere organizacije zdravstvene dejavnosti v pogojih epidemije so oteževali dozidavo in nadzidavo stavbe urgentnega centra. A s stalno koordinacijo in z veliko mero strpnosti zaposlenih, ki svoje delo opravljajo v prostorih urgence, smo s projektom ves čas uspešno napredovali. Gradbena dela in opremljanje kletnih ter pritličnih prostorov in heliporta je bilo dokončano junija 2022, nato pa sta bila pridobljena uporabno dovoljenje ter dovoljenje za poskusno obratovanje heliporta s strani Agencije za civilno letalstvo.

Pogodbena vrednost investicije, ki jo v celoti financira Ministrstvo za zdravje, je bila ob podpisu pogodbe skoraj 24 mio EUR, končna vrednost pa bo znana ob zaključku končnega obračuna.

Dejavnost v novih prostorih pritličja

V novih prostorih pritličja delujejo Dnevna bolnišnica in anesteziološke ambulante. V Dnevni bolnišnici poteka izvajanje vseh načrtovanih invazivnih posegov pri ambulantnih pacientih Oddelka za hematologijo in onkologijo (citološke punkcije in biopsije kostnega mozga, prebrizgavanje CVK, biopsije podkožnega maščevja). Poleg tega so v njej obravnavani pacienti z različnih bolnišničnih oddelkov, ki potrebujejo zahtevno sistemsko in podporno terapijo. Poleg hematoloških oz. onkoloških pacientov načrtovane sistemske aplikacije v tej enoti dobivajo pacienti urološkega, gastroenterološkega, revmatološkega in dermatološkega oddelka, del pa je tja napoten tudi iz urgentnega centra. Drugi trakt pritličja je namenjen ambulantam Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin. Ambulanta za diagnostiko in terapijo bolečin se ukvarja tako z diagnostiko in terapijo hude bolečine, predvsem pri onkoloških pacientih, kot tudi z zdravljenjem pacientov s kroničnimi bolečinami. V anesteziološki ambulanti so pregledani pacienti, ki so predvideni za operativne posege. Pregledi so namenjeni opredelitvi zdravstvenega stanja pacientov, ki sodijo v bolj ogroženo skupino, in če je to mogoče, optimalni pripravi pacienta na operacijo. Od leta 2018 v sklopu tega oddelka deluje tudi psihiatrična ambulanta, ki poleg konziliarnih pregledov bolnišničnih sprejema tudi zunanje paciente.

Heliport

Nova pridobitev bolnišnice je tudi heliport na vrhu novega objekta, s čimer se možnost pristanka helikopterja vrača na območje bolnišnice. Od začetka gradnje urgentnega centra do nedavnega so helikopterji s kritično bolnimi pacienti pristajali na območju celjske vojašnice, od koder smo jih v bolnišnico prepeljali z reševalnimi vozili. Pristajalna ploščad heliporta s premerom 28,5 m je od tal dvignjena 23 m, njena nosilnost pa je 9 t. Do nje vodi posebna nakladalna površina, ki je po potrebi tudi osvetljena. Območje ploščadi in nakladalne površine je varovano z lovilno mrežo. Te značilnosti naš heliport uvrščajo v kategorijo H3, referenčni helikopter pa je AS AL Cougar 532, s katerim smo v decembru že izvedli testni pristanek.

Heliport je opremljen z vso predpisano signalizacijo, ki omogoča pristanek zrakoplovov tako v vidnem kot tudi v nočnem delu dneva. Njegovo območje je stalno pod videonadzorom. Za varovanje, zaščito in reševanje je na voljo specializirana gasilska in reševalna oprema, posebna oprema so tudi senzorji za temperaturo in druge vremenske podatke, ki lahko samodejno vklapljajo ogrevanje celotne površine ploščadi. Za dodatno varnost poskrbi še posebna meteorološka postaja, ki neprekinjeno spremlja vremenske razmere, operativec heliporta pa jih po potrebi lahko posreduje letalskim posadkam.

Najava helikopterskih letov poteka preko regijskih centrov za obveščanje, dispečerskih centrov. Imamo tudi neposredno radijsko zvezo z zrakoplovi. Dejavnost helikopterskih reševalnih prevozov zajema primarne lete, med katere sodijo dovozi pacientov s kraja nesreče v bolnišnico ter sekundarne lete, s katerimi se opravijo nujne premestitve pacientov iz ene v drugo bolnišnico.

Nadaljevanje projekta nadomestne novogradnje

V Splošni bolnišnici Celje se že veselimo nadaljevanja investicijskega projekta. Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za dokončanje in opremljanje drugega, tretjega in petega nadstropja v dokončani stavbi v okviru Etape 1 je Ministrstvo za zdravje izdalo konec aprila 2022. Načrtujemo, da bo javno naročilo, za katerega je bilo treba izdelati vso potrebno tehnično in razpisno dokumentacijo, objavljeno do konca januarja 2023.

»Novogradnja SB Celje je vitalen projekt za zagotavljanje nemotene zdravstvene oskrbe prebivalcev Celja in okolice za naslednjih 100–150 let. V sodobno urejenih prostorih bomo lahko našim bolnikom ponudili več zdravstvenih storitev, možen bo razvoj novih zdravstvenih metod in novih vej medicine, ki jih naša regija doslej ni poznala,« pomen investicije ocenjuje v. d. direktorja dr. Dragan Kovačić in dodaja: »Poleg prostorske in strokovne širitve pa gre tudi za pomemben signal Vlade RS v smeri podpore policentričnemu razvoju medicinske stroke v Republiki Sloveniji ter podpore ustavno zagotovljeni enakosti pri dostopu do zdravstvenih storitev vsem državljankam in državljanom naše države. Z zaključkom celotnega projekta nadomestne novogradnje bo mesto Celje dobilo dokončno modernizirano in po sodobnih principih oblikovano bolnišnico, ki se bo lahko kosala z drugimi podobnimi centri na evropski ravni ter še naprej igrala vlogo regijskega garanta zdravstvene oskrbe bolnikov na sekundarni ravni kot tudi veznega člena med obema kliničnima centroma, s katerima bo sestavljala hrbtenico slovenskega bolnišničnega sistema. Razvoj novih strok bo, z roko v roki z ustanovitvijo medicinske fakultete v Celju, dal zagon izobraževanju strokovnih kadrov, oblikovanju kliničnih oddelkov in napredku medicine v našem kraju. Obenem bo s porastom zanimanja mladih za izobraževanje in delo v Celju prišlo do nujnih pozitivnih premikov v smislu priliva mladih intelektualcev, ki bodo mesto Celje poživili in mu dali nove razvojne potenciale.«