Informacije o načinu delovanja bolnišnice v spremenjenih pogojih

11. 05. 2020 ob 10:31

Vse aktivnosti, ki smo jih pripravili za izvajanje dodatnega programa nenujnih zdravstvenih storitev, so usmerjene v zmanjšanje tveganja za okužbo z novim koronavirusom tako za paciente kot za zdravstveno osebje. Pripravljeni protokoli tako upoštevajo velikost čakalnic, količino osebne varovalne opreme v bolnišnici in čase, ki so potrebni za zračenje in razkuževanje ambulantnih prostorov ter čiščenje in razkuževanje aparatur.  

 

Vsi pacienti, ki bodo v prihodnjih dneh v bolnišnici lahko opravili specialistični pregled, diagnostični pregled ali operativni poseg, bodo prejeli obvestilo z novim terminom obravnave po pošti. Datumi pregledov in posegov, ki so bili pacientom dani pred razglasitvijo epidemije, ne veljajo več! Vsaka specialistična ambulanta je pregledala sezname neopravljenih storitev in pripravila nov čakalni seznam pacientov, ki na obravnavo čakajo z napotnico z oznako »zelo hitro« in »hitro«. Pacienti bodo na obravnave vabljeni v skladu z novimi čakalnimi seznami.

Izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev bo potekalo po naslednjem protokolu.

  •  Pacientov ne bomo več po telefonu klicali dan pred obravnavo, ampak bodo prejeli pisno vabilo z datumom in terminom obravnave po pošti. Skupaj z vabilom bodo prejeli tudi anketni vprašalnik z vprašanji o znakih, ki bi lahko kazali na okužbo z novim koronavirusom pri njih ali svojcih, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu. Vprašalnik bodo morali izpolniti dan pred napovedanim terminom zdravstvene obravnave in resničnost svojih odgovorov potrditi s podpisom vprašalnika. Vstop v bolnišnico in zdravstvena obravnava sta mogoči le v primeru, da so vsi odgovori na vprašalniku negativni. V primeru enega pozitivnega odgovora, bodo pacienti poklicali ambulanto, v kateri bi bili obravnavani, in sporočili, da je potrebna preložitev obravnave. Nov termin bodo prejeli v roku 7 ali 14 dni. Pacienti, ki ob prihodu s seboj ne bodo imeli izpolnjenega anketnega vprašalnika, v bolnišnico ne bodo mogli vstopiti.

 

  • Ob vstopu v bolnišnico bo izpolnjen anketni vprašalnik preverila triažna sestra in s svojim podpisom potrdila navedeno, prav tako bo ob sprejemu v ambulanto, zdravstveno stanje glede akutne okužbe dihal pregledal in potrdil še zdravnik. Tako potrjen anketni vprašalnik bo postal del pacientove medicinske dokumentacije.

 

Ob tem bi radi vse, ki čakajo na nenujno obravnavo v naši bolnišnici opozorili, da morajo medicinskemu osebju navajati resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem. Z neresničnimi ali zavajajočimi podatki lahko resno ogrozijo ostale paciente in zdravstveno osebje, zato so za takšno dejanje lahko po Zakonu o nalezljivih boleznih kaznovani z globo za prekršek. Vdor okužbe v čisti del bolnišnice namreč lahko resno ogrozi njeno delovanje.

 

  • Vsi pacienti, ki prihajajo na nenujne specialistične in diagnostične zdravstvene preglede, z izjemo pacientov ginekoloških, otroških in očesnih specialističnih ambulant, bodo v bolnišnico vstopali skozi glavni vhod bolnišnice t.j. vhod št. 1. V ta namen bo ponovno odprt med 7. in 15. uro. Na njem bosta dve vstopni točki, ena za paciente internističnih specialističnih ambulant in radiologije, druga za paciente kirurških in ostalih specialističnih ambulant. Vse paciente prosimo, da pred vhod pridejo le 20 minut pred terminom obravnave v ambulanti, saj bodo zaradi omejenega prostora v čakalnicah, lahko v bolnišnico vstopili najprej 15 minut pred napovedanim terminom. Pri vhodu se bodo javili varnostniku, ki jih bo poiskal v čakalnem seznamu tekočega dne, nato pa bodo z medicinsko sestro še pred vstopom v stavbo opravili zadnji triažni pregled, v katerem bodo še enkrat preverjeni odgovori telefonske triaže in znaki akutne okužbe dihal.

 

Pacientke ginekoloških specialističnih ambulant in pacienti neonatalne ambulante bodo vstopali skozi vhod št. 9 (vhod na Ginekološko-porodniški oddelek), pacienti otroških ambulant in oddelka skozi vhod št. 14 (vhod na Otroški oddelek) in pacienti očesnih ambulant skozi vhod št. 12 (stavba z ambulantami Očesnega oddelka pri krožišču na Kersnikovi ulici).

 

Zaradi omejenega prostora v čakalnicah paciente prosimo, da na obravnave v bolnišnico prihajajo sami. V primeru, če nujno potrebujejo spremstvo, naj jih v bolnišnico spremlja le ena oseba. Prav tako naj otroke, ki bodo prihajali na obravnavo v bolnišnico, spremlja le en starš oz. spremljevalec.

 

  • Skozi podoben postopek bodo šli tudi pacienti, pri katerih bo opravljen nenujni operativni poseg, le da se bo njihova obravnava začela en teden pred operativnim posegom. V bolnišnico bodo ti pacienti vstopali skozi vhod št. 6, kjer bodo v sprejemni kopalnici opravljeni sprejemi na bolnišnične oddelke.

 

Ob koncu bi radi še enkrat opozorili na dve stvari, ki sta za tekoče izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev za nas izredno pomembni.

 

Prva je navajanje vseh potrebnih in resničnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem pacienta. Pacienti, ki bodo ob prvem klicu kazali katerega od znakov, ki kaže na morebitno okužbo z novim koronavirusom, bodo čez štirinajst dni ponovno telefonsko triažirani. Razmišljanje, da se bo ob neizpolnjevanju pogojev pregled ponovno prestavil za nedoločen čas, ni pravo. Zamolčanje ali navajanje neresničnih podatkov pa je lahko nevarno za ostale paciente in zdravstvene delavce.

 

Drug poudarek je ta, da bodo vsi pacienti, ki bodo obravnavo lahko opravili po novih čakalnih seznamih, o tem pisno obveščeni. Datumi obravnav, ki so jih pacienti dobili pred razglasitvijo epidemije ne veljajo več. Paciente prav tako naprošamo, da sami ne kličejo v bolnišnico in iščejo informacije, kdaj bodo lahko opravili svojo obravnavo, saj ti klici v veliki meri obremenjujejo zdravstveno osebje pri ostalih aktivnostih, ki jih mora izvajati. Če odgovora na svoje vprašanje nikakor ne najdejo v zgornjem protokolu za obravnavo nenujnih pacientov pa naj svoje vprašanje napišejo na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si

 


Sprejem pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, bo še naprej potekal preko epidemiološke triaže, ki se izvaja pod nadstreškom Urgentnega centra Celje. Pacienti s sumom na okužbo s COVID19 v urgentni center vstopijo skozi vhod št. 18 oz. vhod št. 19, vsi ostali pa skozi vhod št. 20. Obravnava vseh odraslih pacientov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, poteka v urgentnem centru, ki je organizacijsko zdaj ločen na COVID in NECOVID del. 

Na triažnem mestu pod nadstreškom Urgentnega centra Celje, bo potekala tako triaža odraslih pacientov kot tudi otrok.

Otroci so po opravljeni triaži obravnavani v Pediatričnem urgentnem centru, ki prav tako zagotavlja ločeno obravnavo COVID in NECOVID pacientov. 

Svojci lahko pridobijo informacijo o hospotaliziranih pacientih v SB Celje 24/7 na telefonski številki 03 423 35 53. Ob klicu morajo posredovati naslednje podatke:

KLICATELJ: ime, priimek, veza s pacientom,

O PACIENTU: ime, priimek, rojstni datum, naslov, kdaj je bil pripeljan in zaradi česa.

Pridobili bodo podatke o sami hospitalizaciji in oddelku, kjer je pacient nameščen.

Informacije o zdravstvenem stanju bodo lahko pridobili v okviru informacij po telefonu na samem oddelku, ki so objavljeni na internetni strani SB Celje za vsak posamezni oddelek (»Čas obiskov in dajanje informacij svojcem«).

Vse paciente, ki bodo nujno medicinsko pomoč iskali v naši bolnišnici prosimo, da se dosledno držijo navodil zdravstvenega osebja in tako zaščitijo sebe, druge paciente in naše osebje.


Odvzem krvi za Ambulanto za tromboteste od 13. maja 2020 ne poteka več v zabojniku pred urgentnim centrom, ampak v laboratoriju na bolnišnični polikliniki.

Informacije preko telefona potekajo na tel. št. 03 423 34 55 vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 7.30 in 9. uro ter med 13. in 14.30 uro. 

Vsi pacienti, katerih termini so bili v času od razglasitve epidemije odpovedani, bodo pisno obveščeni o novem datumu pregleda. 


Svojci lahko pridobijo informacijo o hospotaliziranih pacientih v SB Celje 24/7 na telefonski številki 03 423 35 53. Ob klicu morajo posredovati naslednje podatke:

KLICATELJ: ime, priimek, veza s pacientom,

O PACIENTU: ime, priimek, rojstni datum, naslov, kdaj je bil pripeljan in zaradi česa.

Pridobili bodo podatke o sami hospitalizaciji in oddelku, kjer je pacient nameščen.

Informacije o zdravstvenem stanju bodo lahko pridobili v okviru informacij po telefonu na samem oddelku. Seznam telefonskih številk in terminov, ko so možne informacije o hospitaliziranih pacientih v času veljavnosti izrednih ukrepov:

Oddelek

Telefon

Čas informacij

Travmatološki oddelek

03 423 32 47

13.00-13.30

Kardiološki oddelek

03 423 34 34

03 423 34 33

14.30-15.00

Očesni oddelek

03 423 33 29

8.00-9.00

Oddelek za bolezni ledvic in dializo

03 423 34 70

14.30-15.15

Oddelek za bolezni prebavil

03 423 34 40

03 423 34 41

14.30-15.00

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno medicino operativnih strok ODSEK INTENZIVNE MEDICINE OPERATIVNIH STROK – OIMOS

03 423 33 94

13.30-14.30

Oddelek za hematologijo in onkologijo

03 423 34 77

14.30-15.00

Dermatovenerološki oddelek

03 423 35 38

14.15-14.45

Urološki oddelek

03 423 3289

14.15-14.45

Oddelek za ORL

03 423 33 12

13.00-14.00

Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja

03 423 35 27 

03 423 35 21

14.00-14.30

Nevrološki oddelek

03 423 34 86

10.30-11.00

Nevrološki oddelek - intenzivna enota in enota za možgansko kap

03 423 34 85

11.00-11.30

Oddelek za intenzivno interno medicino

03 423 34 19

13.00-13.15

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo

03 423 34 79

14.30-15.00

Otroški oddelek kirurških strok

03 423 32 63

14.00-14.30

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo

03 423 32 34

14.00-14.30

Oddelek za krg. roke, opekline, plastično in rekonstrukt. krg.

03 423 32 55

14.30-15.00

Oddelek za žilno kirurgijo

03 423 38 52

14.30-14.45

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe

03 423 33 00

 

7.15-7.45