Urgentni center Celje deluje

13. 01. 2016 ob 12:59
V sredo, 30. 12. 2015 ob 7. uri zjutraj je začel delovati Urgentni center Celje, ki je lociran v novi stavbi, ki leži v središču bolnišničnega kompleksa Splošne bolnišnice Celje. V njem je obravnava zagotovljena vsem pacientom, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč, tako odraslim kot tudi otrokom. Izjema so le nosečnice po 20. tednu nosečnosti, ki nujno medicinsko pomoč potrebujejo v zvezi z nosečnostjo. Te morajo pomoč tudi v bodoče poiskati na Ginekološko-porodniškem oddelku.

Ob vstopu v Urgentni center Celje je za vse paciente opravljen administrativni vpis ter triaža, s katero so pacienti razporejeni v 5 skupin stopnje ogroženosti v skladu s t. i. Manchesterskim sistemom, ki določa časovne okvire za začetek zdravstvene obravnave. Ti so različni glede na stopnjo nujnosti obravnave in sicer od 10 do 120 minut. Pacienti z nižjo stopnjo nujnosti so razporejeni in obravnavani v ambulantah modro-zelenega sektorja, v katerih delajo zdravniki specialisti družinske medicine, pacienti z višjo stopnjo nujnosti pa glede na vrsto obolenja v operativnem ali v neoperativnem traktu urgentnega centra.
 
Ob triažnem pregledu, ki ga opravijo posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre, vsak pacient prejme oznako oz. zapestnico s črtno kodo in številko ter barvo nujnosti obravnave, ki se bo izpisovala na monitorjih za obveščanje. Ti bodo nameščeni v vseh čakalnicah, pacienti pa bodo na njih lahko spremljali vrstni red obravnave v posamezni ambulanti.
 
Urgentni center Celje obravnava tudi otroke in mladostnike. Tudi ti v urgentni center vstopajo skozi skupno vstopno točko, na njej pa so usmerjeni glede na potrebno obravnavo. V primeru urgentnih stanj s področja operativnih strok so otroci usmerjeni v kirurški trakt, v primeru internističnih urgentnih stanj pa v pediatrični urgentni center. Ta ima svoje prostore v prostorih sedanjega bolnišničnega urgentnega centra.