ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Oddelek za laboratorijsko medicino

Oddelek za laboratorijsko medicino je del skupnega medicinskega področja v bolnišnici in opravlja svoje storitve 24 ur/dan, 7 dni v tednu za potrebe bolnišnice in za naročnike v širši celjski regiji ter samoplačnike. Opravljamo približno 300 raznovrstnih preiskav, skupno približno 3,6 milijona letno. V povprečnem delovnem dnevu prejmemo približno 900 naročil, 1.800 različnih vzorcev in izdamo 12.000 rezultatov laboratorijskih analiz. 

Dokument s seznamom laboratorijskih preiskav, ki jih opravljamo, najdete tukaj. Cenik laboratorijskih storitev za pravne osebe najdete tukaj.

Na Oddelku za laboratorijsko medicino opravljamo z dovoljenjem za delo naslednje dejavnosti:

 • odvzem krvi, urina in blata ambulantnim preiskovancem ter izvajanje obremenitvenih, stimulacijskih in supresijskih testov;
 • sprejem biološkega materiala, evidentiranje, centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove;
 • izvajanje osnovnih in specializiranih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin, semenske tekočine in brisov;
 • nadzor nad uvajanjem in izvajanjem laboratorijskih preiskav ob preiskovancu na oddelkih in v ambulantah;
 • strokovno delo na področju klinične biokemije in laboratorijske medicine na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter svetovanje;
 • izvajanje učne dejavnosti za specializante, študente in dijake;
 • izvajanje znanstveno raziskovalnega dela.

 

Ključne usmeritve Oddelka za laboratorijsko medicino so:

 • kakovostna in pravočasno opravljena storitev ter posledično zadovoljstvo naročnikov in preiskovancev;
 • stalno izpopolnjevanje in nadziranje sistema vodenja kakovosti, doseganje evropskih standardov kakovosti ter spremljanje kazalnikov kakovosti na različnih področjih laboratorijske dejavnosti;
 • stalna skrb za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih;
 • krepitev timskega dela znotraj laboratorija in bolnišnice;
 • sodelovanje z različnimi zdravstvenimi in drugimi ustanovami ter s strokovnimi združenji.

Oddelek za laboratorijsko medicino ima v svoji sestavi dve enoti in tri odseke z osmimi laboratoriji. 

Enoti:

 • Enota za odvzem krvi (na polikliniki)
 • Enota za sprejem biološkega materiala (v centralnem laboratoriju)

Odseki z laboratoriji:

 • Odsek za biokemijsko laboratorijsko medicino

      - Biokemijski laboratorij

      - Urinski laboratorij (na polikliniki)

 • Odsek za imunološko laboratorijsko medicino

      - Imunološki laboratorij

      - Proteinski laboratorij

 • Odsek za hematološko laboratorijsko medicino in hemostazo

      - Hematološki laboratorij

      - Koagulacijski laboratorij

V okviru odsekov je organiziran tudi Urgentni laboratorij.

 

Na oddelku je zaposlenih 49 oseb, od teh:

 • 6 specialistov medicinske biokemije (dva z magisterijem),
 • 2 analitika v laboratorijski medicini,
 • 22 inženirjev laboratorijske biomedicine,
 • 16 laboratorijskih tehnikov,
 • 3 diplomirane medicinske sestre.


  Zaposleni na Oddelku za laboratorijsko medicino kontroliramo kakovost svojih storitev z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (nemški kontroli RfB in INSTAND, nizozemska ECAT, angleška RIQAS, slovenska SNEQAS). Na osnovi pridobivanja certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.

  Vsi procesi in postopki na Oddelku za laboratorijsko medicino so sledljivi in dokumentirani v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 - ZZUOOP).

  Sledimo izredno hitremu strokovnemu in tehnološkemu razvoju laboratorijske medicine in imamo sodobno opremo na vseh področjih laboratorijske dejavnosti.


  tukaj

  Kako do oddelka ?

  Informacije

  Informativni telefon:(03) 423 36 47

   

  Predstojnica oddelka
  mag. Štefka Krivec, mag. farm., specialistka medicinske biokemije
  Glavna laboratorijska inženirka oddelka
  Helena Černjul, inž. kem. teh.