ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Oddelek za patologijo in citologijo

Oddelek za patologijo in citologijo ima izdano dovoljenje Ministrstva za zdravje, Direktorata za zdravstveno varstvo, za izvajanje preiskav s področja patologije in sodne medicine od 14. 10. 2020 za dobo 5 let.

Laboratorij sodeluje v zunanji presoji kakovosti v shemi Nequas od leta 2013.

Oddelek za patologijo in citologijo v Splošni bolnišnici Celje sestavljajo laboratorij za histopatologijo in laboratorij za citopatologijo ter obdukcijska dejavnost.

Oddelek za patologijo in citologijo opravlja storitve s področja patologije in citologije za potrebe bolnišnic, zdravstvenih domov, zasebnih ambulant ter sodišč v celjski regiji in širše.

Na oddelku delujeta dva laboratorija:

1. laboratorij za histopatologijo, v katerem izdelujemo preparate tkivnih vzorcev, odvzetih pri biopsijah in preparate tkivnih vzorcev, odvzetih pri obdukcijah za pregled pod mikroskopom; telefon: 03 423 36 40;
2.
laboratorij za citologijo, ki opravlja dela na področju klinične citologije in eksfoliativne ali ginekološke citologije (brisi materničnega vratu); telefon: 03 423 36 39.

Na oddelku opravljamo tudi klinične obdukcije pokojnih, ki so umrli v Splošni bolnišnici Celje in sanitarne obdukcije pokojnih, ki so umrli na področju občin celjske regije. Sodne obdukcije opravljamo na podlagi odredb dežurnih preiskovalnih sodnikov Okrožnega sodišča v Celju.

Dežurna služba je organizirana zaradi 24-urnega prevzema pokojnikov z oddelkov Splošne bolnišnice Celje in iz celjske regije. Prevzem pokojnikov in oddaja pokojnikov z našega oddelka potekata 24 ur na dan.

Delovni čas oddelka je od 8. do 15. ure. Material z oddelkov sprejemamo med 7. in 15. uro za laboratorij za histopatologijo in med 7. in 14. uro za laboratorij za citologijo. Izven rednega delovnega časa imamo organizirano dežurno službo. V času dežurne službe lahko material prevzame tudi dežurni obdukcijski pomočnik (03 423 36 43 in 051 386 667).

Na Oddelku za patologijo in citologijo opravljamo diagnostično dejavnost. Pregledujemo tkivne in celične vzorce, ki so odvzeti pri diagnostičnih posegih (citološka punkcija, odščipi ali biopsije, izrezi pri gastroskopijah, kiretažah, operativnih posegih, izrezi ali ekscizije kože, …).

Odvzete tkivne vzorce v patološkem in citološkem laboratoriju na našem oddelku laboranti pripravijo za mikroskopski pregled tkiv in celic. V sodobni medicini se poleg mikroskopskega pregleda in standardnih obravnav uporabljajo tudi nove preiskovalne metode, kot je imunohistokemija, ki jih opravljamo tudi na našem oddelku.

Specialisti patologije in citopatologije pri pregledu tkiv in celic s svetlobnim mikroskopom postavijo diagnoze in s tem pomagajo klinikom pri zdravljenju pacientov.

Povprečen čas odgovora za histopatološke preiskave oz. za izdan patološki izvid je tri delovne dni, za citopatološke preiskave pa en delovni dan. Pregled tkiva vedno opravi specialist patolog. Izjema so brisi materničnega vratu, za katere delo opravljajo ustrezno usposobljeni presejalci. Izvid brisov materničnega vratu je izdan po pravilniku državnega programa Zora oz. po pogodbi v času od 7 do 21 dni.

Izvid patoloških preiskav prejme napotni zdravnik zato, ker ga je treba vrednotiti skupaj s klinično sliko in drugimi rezultati preiskav. Razlago izvidov patoloških in citoloških preiskav opravi napotni zdravnik. 


4 zdravniki specialisti:
prim. Simona Šramek-Zatler, dr. med., specialistka patologije in specialistka sodne medicine,
Zlatko Iternička, dr. med., specialist patologije in citopatologije,
prim. izr. prof. dr. Alenka Repše-Fokter, dr. med., specialistka patologije,
Vesna Štitić, dr. med., specialistka patologije. 

3 zdravniki specializanti,
4 presejalci brisov materničnega vratu,
2 dipl. inž. laboratorijske biomedicine,
1 inženir kemijske tehnologije
2 srednji medicinski sestri,
4 laboratorijski tehniki,
5 administratork,
4 obdukcijski pomočniki,
1 laborantka,
1 pomivalka steklovine.

Kako do oddelka ?

Za svojce:

Posredovanje informacij:
Od ponedeljka do petka ob 8.00 uri. 

Informativni telefon: (03) 423 36 34

Predstojnica oddelka
prim. Simona Šramek-Zatler, dr. med., specialistka patologije in sodne medicine
Glavna inženirka oddelka
Polona Lužar, mag. lab. biomed.