ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Laboratorij za citologijo

Citopatologija je ena od diagnostičnih vej medicine, pri kateri opredelimo bolezenski proces z mikroskopskim pregledom celičnega vzorca. Celice za analizo lahko pridobimo z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (citološko punkcijo), lahko pa tudi iz telesnih tekočin, kot so urin, možganska tekočina ali kri in tekočin, ki se nabirajo v telesnih votlinah (izlivi v prsno in trebušno votlino ter v osrčnik), ali pa jih pobrišemo ali postrgamo s sprememb na koži in sluznici (na primer brisi materničnega vratu). Pregledovanje odluščenih celic imenujemo eksfoliativna citologija.

V citološkem laboratoriju sprejemamo biološki material z oddelkov in iz zunanjih ustanov. Citološke vzorce, ki jih sprejmemo na citološko preiskavo, v laboratoriju pred mikroskopskim pregledom obdelamo na različne načine. Celične razmaze, ki jih pridobimo z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo, brise, skarifikate in krtačenja pobarvamo s standardnimi barvanji (Giemsa, Papanicolaou), da so primerni za pregled s svetlobnim mikroskopom. Tekočinske vzorce centrifugiramo in iz sedimenta tekočine pripravimo celične razmaze s citocentrifugo. Objektna stekla z vzorci ustrezno fiksiramo in pobarvamo za mikroskopski pregled. Iz suspenzije celic, ki smo jo pripravili iz vzorca, dobljenega z aspiracijsko biopsijo s tanko iglo ali sedimenta tekočinskih vzorcev, lahko pripravimo vzorce za morebitne dodatne imunocitokemične in citokemične metode. Število imunocitokemičnih preiskav in specialnih barvanj vsako leto narašča.

Zaposleni v citološkem laboratoriju izdelajo in pobarvajo letno od 5500 do 6000 preparatov klinične citologije. Specialistka citopatologije letno pregleda za približno 2000 pacientov vzorcev klinične citologije.

Citološki laboratorij je eden izmed dveh največjih v državi in izvajamo tudi državni program ZORA (zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu). Sprejemamo brise materničnega vratu iz ginekoloških ambulant po vsej Sloveniji. Letno pobarvamo in pregledamo brise materničnega vratu za približno 40.000 pacientk.

Na Oddelku za patologijo in citologijo pregledujemo vzorce na maligne celice. Tipne spremembe sami z metodo aspiracijske biopsije s tanko iglo (citološka punkcija) odvzamemo v ambulanti B3 ob ponedeljkih med 7.30 in 9.30 uro. Netipne spremembe odvzamejo s pomočjo slikovnih preiskav, predvsem pod ultrazvočno kontrolo, na različnih oddelkih in vzorce pošljejo na preiskavo v naš laboratorij.

Vzorce ustrezno obdelamo, pobarvamo in pripravimo za mikroskopski pregled.

Vzorec morata spremljati napotnica za citološke preiskave in naročilnica za obračun storitev. Podatki o pacientih na napotnicah in poslanih vzorcih se morajo ujemati, sicer jih zavrnemo. Na napotnici za citološko preiskavo mora biti poleg podatkov o pacientu in vrsti ter datumu odvzema poslanega vzorca jasno navedena diagnoza, podatki o terapiji in podatki o naročniku preiskave.

Preiskava/storitev

Priporočena količina ali oblika vzorca

Posebnosti

Odvzem vzorca s citološko punkcijo (ABTI)

1 suh in / 96 % etanol / spray Merckofix

/

Odvzem skarifikata, izcedka

1 suh in 1 razmaz, fiksiran v Delaunayu / 96 % etanol / spray Merckofix

/

Priprava in pregled vzorca, pridobljenega s citološko punkcijo (ABTI)

Razmazi* na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku in/ali čim več tekočinskega vzorca v epruveti brez aditivov ali 100 ml v sterilnem urinskem lončku

Za dodatne diagnostične metode** je treba iglo po izdelavi razmazov sprati v spiralno tekočino, ki jo dobite na Oddelku za patologijo in citologijo SBC.

Priprava in pregled skarifikata, izcedka, krtačenja

Razmazi* na objektnih steklih, dobro posušeni na zraku in 1 razmaz, fiksiran v Delaunayu / 96 % etanol / spray Merckofix

/

Priprava in pregled izlivov v telesne votline

Do 100 ml. Poslati je treba čim več vzorca, če je možno 100 ml v sterilnem urinskem lončku

Priporočen transport v 12 do 48 urah.

Priprava in pregled likvorja

1,5 do 2,5 ml

Transport takoj po odvzemu, na ledu!

Priprava in pregled sputuma

V sterilnem urinskem lončku

Svež, nefiksiran vzorec, transport takoj po odvzemu.

Priprava in pregled urina in izpirkov urina

100 ml v sterilnem urinskem lončku

Transport takoj po odvzemu.

Drugi jutranji urin, srednji curek. Vzorci 24-urnega urina NISO PRIMERNI!

Barvanje in pregled brisa materničnega vratu (BMV)

1 BMV na objektnem steklu, fiksacija z Merckofix ali 96 % etanol

Priimek in laboratorijska številka s svinčnikom na peskanem delu. Napotnica »Citološki izvid (Klasifikacija po Bethesdi)«, državnega presejalnega programa ZORA.

Določanje antigenov v vzorcu z metodo imunocitokemije

Razmaz*, vzorec v spiralni tekočini

Spiralno tekočino dobite na Oddelku za patologijo in citologijo SBC.

Pregled pobarvanega preparata

/

/

Konzultacijski pregled preparata

/

/

ABTI...aspiracijska biopsija s tanko iglo

BMV...bris materničnega vratu

SBC…..Splošna bolnišnica Celje

ZORA...Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu

*... razmazi na čistih objektnih steklih (76 x 26 mm) naj bodo enakomerni, v enem sloju, podatki o pacientu (priimek in ime) in mesto odvzema naj bodo napisani s svinčnikom (3H ali 4H) na peskanem delu objektnega stekla. Pustiti je treba dovolj prostora za laboratorijsko številko. Če je pri enem bolniku odvzetih več vzorcev, je treba napisati tudi mesto odvzema. Oznake na stekelcu ter na napotnici morajo biti skladne (npr. L, D, 1, 2, I,II, A1, A2….)

**…diagnostične metode (določanje antigenov v vzorcu z metodo imunocitokemije)