ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Obiski pacientov

Od 13. julija 2022 je v SB Celje ponovno obvezna uporaba obrazne zaščitne maske tipa IIR (kirurška zaščitna maska). Uporaba obrazne zaščitne maske je obvezna v času gibanja po bolnišnici in pri vseh stikih z zdravstvenim osebjem in ostalimi pacienti in sicer tako za paciente kot tudi za njihove spremljevalce in obiskovalce.

Število spremljevalcev pacientov je ponovno omejeno na eno zdravo osebo.

Tako paciente kot njihove spremljevalce in obiskovalce prosimo, da izvajajo osnovne ukrepe za omejevanje prenosa okužb, kot so razkuževanje rok ter spoštovanje medosebne razdalje.

Od petka, 23. septembra 2022 naprej, so obiski pri vseh pacientih, ki so hospitalizirani več kot sedem (7) dni, dovoljeni dvakrat tedensko med 15. in 16. uro. Pacienta lahko obišče en zdrav obiskovalec, obisk pa lahko traja 15 minut. Kot prvi dan hospitalizacije se šteje dan sprejema v bolnišnico.

Ta sprememba se ne nanaša na obiske kritično bolnih pacientov, otrok, ki so sami hospitalizirani v bolnišnici in porodnic.


Zaradi vdora okužbe s covid-19 so od 24. 11. 2022 do preklica prepovedani obiski pacientov, ki se zdravijo na Oddelku za hematologijo in onkologijo. Po dogovoru z zdravnikom so dovoljeni le obiski kritično bolnih.


Veljavni režim obiskov na ostalih bolnišničnih oddelkih:

BOLNIŠNIČNI ODDELKI

Pacienti, ki so hospitalizirani dlje kot sedem dni (začetek se šteje od dneva sprejema v SB Celje) imajo lahko obisk dvakrat tedensko. Obiski so omejeni na eno (1) zdravo odraslo osebo na dan v trajanju 15 minut, v času od 15. do 16. ure (po dogovoru z zdravnikom so možni tudi pogostejši obiski).

V primeru krajše hospitalizacije od sedmih dni so obiski za kritično bolne in umirajoče paciente po presoji zdravnika omogočeni vsak dan. Za vse ostale paciente so obiski dovoljeni izjemoma po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

Za obisk se lahko dogovorite po telefonu ob informacijah s sobnim zdravnikom, ki obisk zabeleži na temperaturni list bolnika.

ENOTE INTENZIVNE TERAPIJE

V enotah intenzivne terapije so obiski možni vsak dan med 15. in 16. uro po predhodnem dogovoru z zdravnikom. Obisk je omejen na eno (1) zdravo osebo in na 15 minut (svojci naj upoštevajo navodila posamezne intenzivne enote).

OTROCI NA OTROŠKEM in ORL ODDELKU

Na otroških oddelkih je ob otroku ves čas lahko prisoten eden od staršev ali skrbnikov, ki mora biti zdrav. Starši oz. skrbniki se lahko izjemoma med hospitalizacijo zamenjajo v dogovoru z oddelčnim osebjem.

V času omejevanja obiskov lahko otroke, ki so sami hospitalizirani v bolnišnici, hkrati obiščeta oba starša ali skrbnika, ki sta zdrava. Obiski so mogoči vsak dan med 14. in 18. uro, trajajo pa lahko pol ure.

PORODNIŠNICA

Očetje novorojenčkov lahko mamice z novorojenčki obiščejo vsak dan med 15.30 in 16. uro. Obisk lahko traja 15 minut.

Ob koncu še enkrat vse obiskovalce prosimo, da v bolnišnico prihajajo le, če so zdravi. Ves čas gibanja po bolnišnici in obiska pri pacientu morajo imeti pravilno nameščeno kirurško ali FFP2 zaščitno masko. Ob prihodu in odhodu si morajo razkužiti roke ter upoštevati dodatna navodila zdravstvenega osebja.