ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Pravice in dolžnosti pacientov

Pravice in dolžnosti pacientov ter postopke reševanja sporov med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Pravice pacientov

 1. pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
 2. pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
 3. pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
 4. pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
 5. pravica do spoštovanja pacientovega časa, 
 6. pravica do obveščenosti in sodelovanja,
 7. pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
 8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene volje,
 9. pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
 10. pravica do drugega mnenja,
 11. pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
 12. pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
 13. pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic,
 14. pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.

Brošura Ministrstva za zdravje 

Kaj vam prinaša Zakon o pacientovih pravicah?

V njej so predstavljeni primeri uresničevanja pacientovih pravic. Ministrstvo je brošuro izdalo leta 2008, ob sprejemu prvotnega Zakona o pacientovih pravicah. Kljub kasnejšim dopolnitvam oz. spremembam zakona, so vsebine v veliki meri še vedno aktualne.  

"Magna charta" otrokovih pravic v naši bolnišnici Dostop do zdravstvene dokumentacije Pristojne osebe za sprejem zahtevka za obravnavo kršitve pacientovih pravic v SB Celje

Dolžnosti pacientov

Zakon o pacientovih pravicah uporabnikom zdravstvenih storitev nalaga tudi dolžnosti. Pacient je za doseganje kakovostne in varne zdravstvene oskrbe dolžan:

 1. dejavno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
 2. v času bolezni ravnati v skladu s sprejetimi strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, v katere je ustno oz. pisno privolil,
 3. dati pristojnemu zdravniku in drugim pristojnim zdravstvenim delavcem oz. zdravstvenim sodelavcem vse potrebne in resnične informacije v zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, ki so mu znane in so pomembne za nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti podatke o svojih sedanjih in preteklih poškodbah ter boleznih in njihovem zdravljenju, boleznih v rodbini, morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih uživa;
 4. obvestiti zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce o nenadnih spremembah zdravstvenega stanja, ki se pojavijo med zdravljenjem,
 5. biti obziren in spoštljiv do zasebnosti in drugih pravic drugih pacientov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
 6. spoštovati objavljene urnike, hišni red in predpisane organizacijske postopke izvajalcev zdravstvenih storitev,
 7. pravočasno obvestiti izvajalca zdravstvenih storitev o morebitnem izostanku na pregled ali zdravljenje.