ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Pravice otrok

"Magna charta" otrokovih pravic v celjski bolnišnici

"Magna charta" otrokovih pravic v celjski bolnišnici je bila sprejeta na sestanku predstojnikov vseh bolnišničnih oddelkov, kjer se zdravijo otroci, dne 7. januarja 1994

1. V celjski bolnišnici se zavezujemo spoštovati pravice otrok v bolnišnici v skladu z določili MAGNAE CHARTAE otrokovih pravic, ki jo je sprejel evropski parlament v Strassbourgu leta 1988 in seveda v skladu z našimi trenutnimi zmožnostmi.

2. Skupaj z otrokom hospitaliziramo enega od staršev, prvenstveno naj bo to mati če: - mati otroka PRETEŽNO doji, - starši to želijo in so pripravljeni plačati ceno nemedicinskega oskrbnega dne v primeru, da sobivanje starša ne krije zdravstveno zavarovanje, - to dopuščajo prostorske možnosti na oddelku.

3. Tisti od staršev, ki je hospitaliziran z otrokom, lahko hrani in neguje otroka po navodilih sobne medicinske sestre in zdravnika.

4. Starši imajo pravico prisostvovati preiskavam in posegom če to želijo. Otroka lahko spremljajo do operacijske dvorane in so ob njem , ko se prebuja iz narkoze. V spornih primerih o tem odloča predstojnik oddelka.

5. Starši imajo pravico biti na primeren način poučeni o zdravstvenem stanju otroka. Vse informacije dobijo pri pristojnem zdravniku v času informacij.

6. Otroci in starši imajo pravico do soudeležbe pri odločitvah o zdravljenju, razen v življensko važnih primerih.

7. Otroci morajo imeti v bolnišnici zagotovljene možnosti za igro, zabavo in šolanje pod nadzorom ustrezno šolanega osebja.

8. Starši, ki niso hospitalizirani skupaj z otrokom, imajo pravico obiskovati otroke vsak dan med 10.00 in 18.00 uro. Ob otroku sme biti eden od staršev, vendar se starša lahko menjavata.

9.Vsi starši in obiskovalci so dolžni spoštovati določila hišnega reda:
- pri triažni oz. sobni sestri se informirajte kje leži vaš otrok,
- zadržujte se v sobi ali v bližini sobe v kateri vaš otrok leži,
- čas od 13.00 do 15.00 ure (oz. od 12.00 do 14.00 ure) je namenjen dnevnemu počitku, ki je sestavni del zdravljenja vsakega bolnika, zato vas prosimo, da se v tem času ne odločate za obisk,
- oddelčna igralnica je namenjena le otrokom, ki se zdravijo v bolnišnici,
- v kuhinjo ima vstop le osebje oddelka, zato vaše morebitne želje sporočite sobni sestri.

10. Za obiskovalce velja urnik obiskov ter:
- priporočamo obisk enega ali največ dveh obiskovalcev hkrati,
- med obiskom se posvetite le svojemu otroku oz. otroku, ki ste ga obiskali,
- dolžino obiska prilagodite nasvetu zdravnika oz. medicinske sestre,
- upoštevajte tudi zdravstveno stanje drugih otrokv sobi,
- obiski v sobi za intenzivno nego so dovoljeni, trajanje obiska pa določi zdravnik,
- odpovejte se obisku šoloobveznih otrok med rednim poukom.

11. Otroke, ki se zdravijo v bolnišnici, razen na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja, lahko obiščejo tudi otroci v spremstvu odraslih. Če pridete na obisk z majhnimi otroki, jih nadzorujte!

12. Iz temeljitih razlogov lahko predstojnik oddelka obiskovanje bolnega otroka odsvetuje in izjemoma tudi prepove.

13. O prinašanju hrane malim otrokom se posvetujte z lečečim zdravnikom.

14. O posebnih zahtevah posameznih oddelkov boste dodatno informirani z informacijami na zgibankah, ki jih dobite na oddelkih ob otrokovem sprejemu.