ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Oddelek za laboratorijsko medicino

Oddelek za laboratorijsko medicino

Na Oddelku za laboratorijsko medicino opravljamo osnovne in specializirane preiskave iz polne krvi, seruma, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin in drugih vrst biološkega materiala. Preiskave opravljamo za oddelke in ambulante bolnišnice, za zunanje naročnike v širši celjski regiji ter za samoplačnike.

Opravljamo približno 300 različnih preiskav, skupno preko 3,3 milijone letno. Kakovost laboratorijskih storitev zagotavljamo z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (nemški kontroli RfB in INSTAND, švicarska CSCQ, nizozemska ECAT, angleška RIQAS, slovenska SNEQAS). Na osnovi pridobivanja certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.

Vsi procesi in postopki na Oddelku za laboratorijsko medicino so sledljivi in dokumentirani v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 – ZZUOOP).
V Enoti za odvzem krvi lahko laboratorijske storitve naročijo tudi samoplačniki.


Kdo je samoplačnik

Samoplačnik je oseba, ki odvzem in analizo krvi, urina oz. drugega biološkega materiala plača sama. Za to ne potrebuje napotnice.

Enota za odvzem krvi (tel. št.: 03 423 36 52 ali 03 423 36 51) je v pritličju bolnišnične poliklinike nasproti glavnega vpisnega mesta. Za samoplačnike je odprta od 7. do 12. ure. V njej interesente seznanimo:

• s potrebno pripravo pacienta pred odvzemom,
• s ceno opravljenih storitev,
• z načinom plačila laboratorijske storitve,
• s časom, ko bo laboratorijski izvid zaključen,
• z načinom prevzema laboratorijskega izvida.
 


Nabor in cenik samoplačniških laboratorijskih storitev

Nabor laboratorijskih storitev za samoplačnike in njihove cene si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

doc  Cenik laboratorijskih storitev za samoplačnike

Večino storitev v naboru opravimo v istem dnevu.
 
Naročilo samoplačniških laboratorijskih storitev

Samoplačnik laboratorijske storitve naroči na odvzemnih mestih v Enoti za odvzem krvi. Zaposleni jih skupaj z njihovimi cenami zabeležijo na naročilnico, s katero nato preiskovanec opravi plačilo storitev na bolnišnični blagajni. Na naročilnici je opredeljen tudi način prevzema laboratorijskega izvida, ki je lahko oseben ali po pošti.

Samoplačnik na odvzemnem mestu podpiše izjavo, da je seznanjen z vrsto medicinskega posega, z načinom izvedbe, z možnimi tveganji ter s pogoji, ceno in načinom plačila storitev. S podpisom te izjave tudi potrjuje, da prevzema odgovornost za plačilo, in da za opravljene plačljive storitve ne bo zahteval povračila stroškov od Ministrstva za zdravje ali od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Plačilo samoplačniških laboratorijskih storitev

Z izpolnjeno naročilnico preiskovanec storitve plača na bolnišnični blagajni, ki je v sklopu glavnega vpisnega mesta na bolnišnični polikliniki. S potrdilom o plačilu in izpolnjeno naročilnico nato na odvzemnem mestu opravi odvzem biološkega materiala.


Navodila za odvzem materiala in prevzem laboratorijskega izvida

Odvzem krvi iz vene na roki opravlja strokovno usposobljeno osebje. Pred odvzemom mora biti preiskovanec tešč vsaj 8 ur (priporočeno je 12 ur), lahko pa v tem času zaužije vodo.

Priporočeni čas odvzema krvi je med 7. in 9. uro dopoldne. Pred posegom je priporočeno počivati vsaj 15 minut. Pri odvzemu uporabljamo sisteme, ki zagotavljajo preiskovancu in osebju največjo možno zaščito pred poškodbami in okužbo. V Enoti za odvzem krvi dobi preiskovanec vsa potrebna navodila tudi o tem, kje naj odda vzorec urina ali blata.

Navodilo za odvzem blata za preiskavo na kri v blatu (presejalni test) si lahko preberete tukaj.

Prevzem laboratorijskega izvida

Samoplačnik lahko  prevzame laboratorijski izvid osebno v Enoti za odvzem krvi ali po pošti. Na vsakem izvidu je komentar, naj se preiskovanec za tolmačenje rezultatov preiskav obrne na svojega osebnega zdravnika. Način prevzema laboratorijskega izvida samoplačnik opredeli ob naročilu storitev.
 


Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na predstojnico Oddelka za laboratorijsko medicino gospo mag. Štefko Krivec Krašovec, mag. farm., spec. med. biokem. na tel. št.: (03) 423 30 28.